zalo-icon
phone-icon

Thời hạn sử dụng đất là gì ?

Thời hạn sử dụng đất có ý nghĩa to lớn và vô cùng quan trọng trong việc xác định thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ các bên có liên quan đến việc sử dụng đất. Vậy thời hạn sử dụng đất là sao? Theo thời hạn sử dụng đất quy định mới nhất. Làm thế nào để kéo dài thời hạn sử dụng đất?

Thời hạn sử dụng đất là gì ? 

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được ủy nhiệm sử dụng đất theo quyền sử dụng của mình. Việc quy định thời hạn sử dụng đất có vai trò quan trọng trong việc thể hiện quyền sở hữu của nhà nước đối với đất đai và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhà nước trong việc điều chỉnh đất đai theo các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cụ thể. Thời hạn sử dụng đất có thể thay đổi tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất và quy định của pháp luật liên quan.

Thời hạn sử dụng đất là gì ? 
Thời hạn sử dụng đất là gì ?

Loại đất sử dụng ổn định, lâu dài

Loại đất sử dụng ổn định, lâu dài được quy định tại Điều 125 Luật Đất đai năm 2013 bao gồm:

 1. Đất sử dụng bởi hộ gia đình hoặc cá nhân.
 2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng, quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật Đất đai năm 2013.
 3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và đất rừng sản xuất, đều là đất rừng tự nhiên.
 4. Đất thương mại, dịch vụ, hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân, đang sử dụng ổn định, không phải là đất có thời hạn hoặc được nhà nước giao cho thuê.

Sử dụng đất có thời hạn

Sử dụng đất có thời hạn được quy định như sau:

 • Đối với đất nông nghiệp được sử dụng bởi hộ cá nhân hoặc gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Trường hợp thuê đất, thời hạn thuê đất cũng không quá 50 năm. Thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất bắt đầu tính từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi hết thời hạn, hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nếu có nhu cầu, được phép tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại mục này.

 • Đối với đất dùng để xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng được xác định bởi dự án đầu tư hoặc đơn vị xin giao đất hoặc thuê đất, nhưng không quá 50 năm. Tuy nhiên, đối với những dự án có vốn đầu tư lớn hoặc trường hợp thu hồi vốn đầu tư chậm hoặc đầu tư tại các khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm.

 • Đối với đất dùng để xây dựng trụ việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, thời hạn thuê đất không quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, nếu có nhu cầu sử dụng đất, được nhà nước xem xét và gia hạn thời hạn thuê đất, mỗi lần gia hạn không quá thời gian đã quy định.

 • Đối với đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng cho mục đích công ích của cộng đồng địa phương (xã, phường, thị trấn), thời hạn thuê đất không quá 5 năm. Thời hạn thuê ngắn bởi đất loại này cần sẵn sàng phục vụ cho các mục đích công ích địa phương và không thể cho thuê thời hạn dài.

Sau khi hết thời hạn, chủ sở hữu có mất quyền sử dụng đất? Tìm hiểu ngay thu hồi đất là gì? để biết các chính sách thu hồi đất và thiệt hại do thu hồi đất

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đối với hộ gia đình, cá nhân, cụ thể:

 • Nếu chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác thì thời hạn được xác định theo thời hạn của loại đất được sửng dụng sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Nếu chuyển đất trồng lúa hoặc đất trồng cây hàng năm khác khác hoặc đất trồng cây lâu năm hoặc đất rừng sản xuất hoặc đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ hoặc trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài;
 • Nếu chuyển mục đích đất sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm hoặc đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn đã được giao hoặc cho thuê.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng nhưng không quá 50 năm.

 • Nếu chuyển mục đích đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Nếu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng ổn định, lâu dài.
 • Đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư không phụ thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013.
 • Tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp ổn định, lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn ngược lại thì tổ chức kinh tế sử dụng đất ổn định lâu dài.

Về nguyên tắc, thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất khi chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây khi chuyển mục đích sử dụng đất không làm thay đổi thời hạn sử dụng đất:

 • Nếu chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản hoặc đất làm muối thì hộ gia đình cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn đã giao hoặc cho thuê ngay ban đầu.
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn thì được sử dụng ổn định, lâu dài.

Có thể bạn quan tâm: Sử dụng đất

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất          

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất được quy định như sau:

 • Đối với loại đất có thời hạn sử dụng, thời gian sử dụng đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ còn lại của thời hạn sử dụng đất ban đầu trước khi chuyển quyền sử dụng đất.

 • Đối với loại đất được sử dụng lâu dài, người nhận chuyển quyền sử dụng đất sẽ tiếp tục sử dụng đất ổn định và lâu dài như người chuyển quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất phụ thuộc vào loại đất mà họ nhận chuyển quyền sử dụng. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu người nhận chuyển quyền sử dụng đất sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đất quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710