zalo-icon
phone-icon

Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện và hội thảo

Dựa trên các văn bản pháp luật có liên quan cụ thể Nghị định 103/2009/NĐ-CP, Nghị định 01/2012/NĐ-CP, Nghị định 79/2012/NĐ-CP, Quyết định 76/2010/QĐ-TTg thì có thể khái quát thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo thuộc các cơ quan như sau:

thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Thủ tướng Chính phủ – thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Đối với những Hội nghị, Hội thảo quốc tế cấp cao mà thành viên tham dự hội thảo là những người đại diện cho các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, có chức vụ tương đương từ Bộ trưởng trở lên, hoặc những hội thảo có nội dung liên quan đến những vấn đề trọng đại của đất nước (an ninh, quốc phòng, chính trị, tôn giáo, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ) hoặc các vấn đề liên quan đến bị mật quốc gia.

Xem thêm: Hướng dẫn thành lập công ty logistics – Thành Công 100% 

Các Cục, Bộ ngành liên quan – thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Hiện nay, tùy vào từng loại hội thảo, sự kiện thuộc lĩnh vực nào mà thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo cũng được xác định khác nhau. Nhưng nhìn chung các cơ quan như Cục Nghệ thuật biểu diễn; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông… sẽ tham gia quyết định/chấp thuận và cấp Giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo đối với những trường hợp mang tính chất vĩ mô thuộc Bộ và các cơ quan trung ương, hoặc thực hiện trong phạm vi từ 02 tỉnh trở lên hoặc có sự tham gia của yếu tố nước ngoài.

Người thực hiện việc tổ chức sự kiện, hội thảo phải căn cứ vào lĩnh vực của nội dung sự kiện, hội thảo dự định tổ chức và căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định chính xác thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo.

Một số ví dụ cụ thể như:

Đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

Theo quy định tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP, thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện xác định như sau:

Cục Nghệ thuật biểu diễn có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương như Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – thể thao, Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình và nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang; và các doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (nếu doanh nghiệp này mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo sự cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và tất cả các trường hợp khác có mời cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch có thẩm quyền cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  • Các đơn vị thuộc cơ quan Trung ương, như Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình, hội Văn học – nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật khi đơn vị này thực hiện việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;
  • Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khi họ mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại nơi khác với nơi thành lập doanh nghiệp hoặc biểu diễn tại 02 tỉnh, thành phố trở lên.

Tham khảo thêm: Hướng dẫn chi tiết – Thủ tục thành lập công ty bảo vệ 

Đối với việc tổ chức Hội thảo không thuộc các trường hợp phải xin phép Thủ tướng Chính phủ

Thủ trưởng các Bộ, Cục ở trung ương sẽ quyết định việc tổ chức hội thảo quốc tế tại cơ quan mình hoặc cấp Giấy phép tổ chức hội thảo quốc tế cho những cơ quan, đơn vị trực thuộc, hoặc tổ chức nước ngoài phù hợp với phạm vi và quyền hạn của mình trong hoạt động quản lý nhà nước.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Sở ban ngành liên quan – thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Đối với việc tổ chức những sự kiện, hội thảo không có yếu tố nước ngoài thì tùy thuộc vào nội dung, lĩnh vực của sự kiện, hội thảo và thực tế văn bản pháp luật của từng địa phương (ví dụ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) mà thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức, sự kiện hội thảo thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Sở liên quan.

Cụ thể một số trường hợp như: Trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật, hoặc tổ chức trình diễn thời trang thì trong phạm vi tỉnh, thành phố, thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện (Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật/trình diễn thời trang) được xác định:

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao – thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Theo quy định đối với các trường hợp đối tượng nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam là Nhà hát, Đoàn nghệ thuật, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa – thể thao, Hội văn học, nghệ thuật, cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình và nhà hát, đoàn nghệ thuật thuộc lực lượng vũ trang thuộc địa phương thì thẩm quyền cấp Giấy phép sẽ thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao.

Xem thêm: Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh – thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức sự kiện

Đối với các trường hợp Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà văn hóa; Trung tâm văn hóa, thể thao; doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình; Chủ địa điểm, hộ kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thực hiện việc mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang phạm vi địa phương thuộc một tỉnh/thành phố thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện hoạt động biểu diễn sẽ có thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện.

Có thể thấy, Sự kiện, hội thảo có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên trường hợp này người thực hiện việc tổ chức sự kiện, hội thảo phải căn cứ vào lĩnh vực của nội dung sự kiện, hội thảo dự định tổ chức và căn cứ vào quy định của pháp luật để xác định chính xác thẩm quyền cấp Giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo.

Như vậy, trên sự kiện, hay các hội thảo thường rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực, chịu sự quản lý của nhiều cơ quan ban, ngành chuyên môn khác nhau, do vậy, thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức sự kiện/hội thảo là khác nhau đối với từng sự kiện/hội thảo khác nhau. Việc xác định thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép tổ chức sự kiện/hội thảo được đề cập trong nội dung bài viết là những nội dung cơ bản được khái quát, tổng hợp từ các thủ tục đã được quy định riêng trong văn bản chuyên ngành.

Có thể bạn quan tâm: Trình tự thủ tục và hồ sơ cấp giấy phép tổ chức sự kiện, hội thảo

Do vậy, để xác định chính xác thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép tổ chức sự kiện/hội thảo của từng trường hợp cụ thể thì cần căn cứ vào các văn bản pháp luật chuyên ngành để xác định cụ thể.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 – 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710