zalo-icon
phone-icon

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên mới nhât năm 2022 theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên bên dưới.

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

 

TÊN DOANH NGHIỆP

———–
Số: …/QĐ-CSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … … …

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó: Ông/bà … … giảm … đồng.

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT

Tài sản góp vốn

Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

Tỷ lệ (%)

1

Đồng Việt Nam

 

 

2

Ngoại tệ tự do chuyển đổi

 

 

3

Vàng

 

 

4

Quyền sử dụng đất

 

 

5

Quyền sở hữu trí tuệ

 

 

6

Các tài sản khác

 

 

Tổng số

 

 

 

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                      CHỦ SỞ HỮU

Nơi nhận:                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

– Như điều 3;

– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);

– Lưu

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Tìm hiểu thêm thông tin

Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần chuẩn nhất năm 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Top mẫu giấy xác nhận phổ biến nhất năm 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710