zalo-icon
phone-icon

Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam (Mẫu NA2) được yêu cầu trong trường hợp cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài tiến hành thủ tục xin công văn nhập cảnh. Hoàn thành mẫu đơn NA2 là một trong những bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ chấp thuận nhập cảnh.

Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam

                                                                                                  Mẫu (Form) NA2

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

                                                                                                                                                        Ngày 05 tháng  01  năm 2015 

……………………..(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: .…………..

V/v nhập cảnh của

 khách nước ngoài

 

            …………. ngày…..tháng…… năm ……

Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

………………………………..(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của ……… người nước ngoài, cụ thể như sau:

Số

TT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số, loại hộ chiếu

Chức vụ hoặc nghề nghiệp

 

Gốc

Hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được nhập cảnh Việt Nam ………..lần, từ ngày ………/…../……. đến ngày……../….. / …..

Với mục đích:………………………………………………………………………………………………………………….

Chương trình hoạt động tại các địa phương:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: ……………………………………………………………………………..

Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ……………………….. để cấp thị thực.

– Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu …………………………… lý do …………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đề nghị khác (3) ……………………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:                                                                        Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức

                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú:

 (1) Ghi tên cơ quan, tổ chức.

(2) Mục nào không ghi thì gạch chéo (/) ở phần chừa trống.

(3)Trường hợp khách thuộc diện miễn thị thực theo quy định, thì mục này ghi “khách được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam”.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Tìm hiểu thêm thông tin

Mẫu quyết định giải thể công ty cổ phần mới nhất 2023

Mẫu giấy mượn tiền không lãi suất chuẩn nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất, mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710