zalo-icon
phone-icon

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện khi có nhu cầu mở rộng địa điểm kinh doanh.

Mẫu quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

Tên doanh nghiệp

 

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty …………………………..

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Bổ nhiệm ông / bà ………………………………………… Nam/Nữ: …….

Sinh ngày: …………            Dân tộc: ………. ……….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………. ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………………………….. ………

tại địa chỉ: …………… ………………………………………………………………

Điều 2: Ông / bà …………… (đại diện pháp luật ) và ông / bà ………….người đứng đầu chi nhánh / văn phòng đại diện  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn theo bộ luật Lao động mới 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710