zalo-icon
phone-icon

Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA9, Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015. Biểu mẫu này dùng cho những người nước ngoài thuộc trường hợp được cấp miễn thị thực theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2015.

Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

     APPLICATION FORM FOR ISSUANCE/REISSUANCE

OF A VISA EXEMPTION CERTIFICATE

 

 

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..           Full name (in capital letters)   

2- Giới tính:   Nam          Nữ                     3- Sinh ngày…….tháng…….năm………………..   Sex               Male    Female                                     Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………….     Place of birth   

5- Quốc tịch gốc: ……………………………………….6- Quốc tịch hiện nay:…………………………….

     Nationality at birth                                                 Current nationality

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số……………………………………………………………..

    Passport or International Travel Document number                   

Cơ quan cấp:  ……………………………..              có giá trị đến ngày:………/…………./……………

Issuing authority:                                             Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nghề nghiệp:………………………………….

     Occupation

9- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: …………………………………………..

    Current residential, business address abroad:

…………………………………………………Số điện thoại/Email:……………………………

                                                                                    Telephone/Email

10-Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có)

Previous residential address in Viet Nam before residing abroad (if any)

……………………………………………….………………………………………………………….

11- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam …………………………………………………………………………

Contact address in Viet Nam

………………………………………………..Số điện thoại:…………………………………………

                                                              Telephone

12- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh)

      Accompanying minors (under 14 years old) included in the applicant’s passport (full name, sex, date of birth (Day, Month, Year)).

       …………………………….………………………………………………………………………………………

       …………………………….………………………………………………………………………………….. 

13-  Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp giấy miễn thị thực (3)

 Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

     ….…………………………….……………………………………………………………………………….

      ……………………………….…………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct

 

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at                    date (Day, Month, Year)

 Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)                                                                               The applicant’s signature and full name

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn theo bộ luật Lao động mới 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu bản cam kết (đơn cam kết mẫu) mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710