zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:……………

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày…… tháng…… năm……

  1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa):…………………………

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):……………………………………………………………..

  1. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………….. Fax:…………………………………

Email:………………………………………………………… Website:…………………………..

  1. Vốn đầu tư (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):…………………………………………………………………………………………………
  2. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………….. Giới tính:………….

Sinh ngày:…………….. /……….. /………. Dân tộc:……………… Quốc tịch:……………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………….

Ngày cấp:…………………. /…………….. /…………….. Nơi cấp:……………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………………….

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu đơn thuận tình ly hôn theo quy định của tòa án 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710