zalo-icon
phone-icon

Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú là văn bản được sử dụng trong trường hợp cá nhân là người Việt Nam muốn xin bảo lãnh cho người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam. Sau đây là mẫu đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA.

Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

  1. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

2- Giới tính: Nam…    Nữ …                      3- Sinh ngày …..tháng. ….năm……………………..

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………………………

– Địa chỉ tạm trú (nếu có) …………………………………………………………………………………….

– Điện thoại liên hệ/Email:…………………………………………………………………………………….

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ………………………………………………………………

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi làm việc hiện nay: ………………………………….

  1. Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú.

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu đơn thuận tình ly hôn theo quy định của tòa án 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Văn bản quy phạm pháp luật mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710