zalo-icon
phone-icon

Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài (Mẫu NA8); Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh; Hộ chiếu và visa gốc (hộ chiếu còn hạn ít nhất 13 tháng và visa nhập cảnh Việt Nam đúng mục đích).

Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ tên (chữ in hoa):………………………………………………………………………………………………….. Full name (in capital letters)      

2- Giới tính:   Nam       Nữ              3-Sinh ngày………tháng…….năm……….

     Sex                  Male         Female                Date of birth (Day, Month, Year)     

4- Quốc tịch gốc:……………………………..5- Quốc tịch hiện nay:…………………….

     Nationality at birth                                      Current nationality

6 Nghề nghiệp/chức vụ:……………………………….

     Occupation/ position

7- Hộ chiếu số………………………………….. Loại: Phổ thôngCông vụ          Ngoại giao

     Passport Number                                    Type:Ordinary              Official          Diplomatic

    Cơ quan cấp:………………………………………………     có giá trị đến ngày…../…/……

     Issuing authority                                                                     Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam

    Your residential and business address before coming to Viet Nam

     – Địa chỉ cư trúResidential address:……………………………………………………………………….        – Nơi làm việcBusiness address………………………………………………………………………………….

9- Nhập cảnh Việt Namngày:……./……/……..                       qua cửa khẩu: ………………………

     Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)    via entry port

    Mục đích nhập cảnh: (3)…………………………………………………………………………………………..

Purpose of entry

10- Được phéptạm trú đến ngày:……../………./…………….

Permitted to remain until (Day,Month,Year)

    – Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

  Temporary residential address in Viet Nam

    – Điện thoại liên hệ/Email:……………………………………………………………………………………….

    Contact telephone number/Email

11- Nội dung đề nghịRequests:

     Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày………/…………/………..

     To issue a Temporary Resident Card valid until (Day,Month,Year)

    – Lý doReason(s): (4)…………………………………………………………………………………………………

    Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại: ……………. ngày ……..tháng …….năm ………….

Done at                    date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)      

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Tổng hợp mẫu đơn xin việc file word mới nhất năm 2023

Mẫu thanh lý hợp đồng chuẩn, phổ thông nhất năm 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710