zalo-icon
phone-icon

Mẫu thanh lý hợp đồng chuẩn, phổ thông nhất năm 2023

Mẫu thanh lý hợp đồng là biểu mẫu dùng để chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên, ghi nhận tình trạng thực hiện và tiến hành nghiệm thu. Luật Thành Công xin gửi Mẫu biên bản thanh lý hợp chuẩn và chi tiết để quý khách hàng có nhu cầu tham khảo.

Mẫu thanh lý hợp đồng là gì?

Về bản chất, biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản chấm dứt việc thực hiện thỏa thuận của hai bên đã được thể hiện trong hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành;
 • Theo thoả thuận của các bên;
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 • Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mà các bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý;

Khi đó, hai bên phải xác định quyền, nghĩa vụ đã thực hiện, quyền và nghĩa vụ còn tồn tại.

 • Mẫu thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Căn cứ vào: Bộ luật dân sự 2015

Luật xây dựng 2014

Hợp đồng thi công xây dựng được ký kết vào ngày….tháng….năm….

Và sự thỏa thuận trên nguyên tắc thiện chí giữa các bên.

Hôm nay, ngày………tháng………..năm………….tại………………………………………………………

Chúng tôi gồm các bên như sau:

Bên nhận thầu: (Gọi tắt là Bên A)

Công ty:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:………………………………………………………………………………………

Do Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:…………………..cấp ngày…..tháng….năm…….

Nơi cấp:………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………………………………………

Bên giao thầu (Gọi tắt là bên B)

Công ty:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:………………………………………………………………………………………

Do Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:……………………cấp ngày…..tháng….năm…….

Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:……………………………………………………………………..

Hai bên cùng thống nhất ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng thi công công trình này với nội dung như sau:

  1. Thanh lý Hợp đồng thi công công trình số……… đã ký ngày giữa hai bên;
  2. Kể từ thời điểm lập Biên bản này, hai bên xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do vậy không còn trách nhiệm hay quyền lợi gì với nhau và cùng cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu nại bất kỳ vấn đề gì liên quan đến Hợp đồng thi công số……….ngày………………….nữa.
  3. Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

 

Bên A

Bên B

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

TẢI NGAY

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Biên bản thanh lý hợp đồng“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà ở 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710