zalo-icon
phone-icon
11/03/2023 Ngô Thái Ngọc Huyền

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ như sau:

“Điều 87. Đăng ký hộ kinh doanh

 • Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
 • Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:
  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
  2. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
  4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

 • Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.”

Mẫu mới nhất Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh năm 2022

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh năm 2022 như thế nào?

Căn cứ Phụ lục III-1 Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu như sau:

Tải về Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh: Tại đây

Mẫu Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh năm 2022 như thế nào?

Căn cứ Phụ lục III-2 Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu như sau:

Tải về Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: Tại đây

Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh năm 2022 như thế nào?

Căn cứ Phụ lục III-3 Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu như sau:

Tải về Thông báo về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh: Tại đây

Trên đây là mẫu mới nhất Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh năm 2022 mà người dân cần nắm rõ khi đăng ký hộ kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710