zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn xin cấp giấy phép website điện tử

Mẫu đơn xin cấp giấy phép Website điện tử(hay trang thông tin điện tử tổng hợp) được biết đến như là nơi mà doanh nghiệp được phép lấy nguyên văn các thông tin từ những trang báo hoặc trang web khác có trích nguồn cung cấp theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không được tự ý sản xuất các thông tin đưa lên website và không được đăng tải ý kiến nhận xét, bình luận của độc giả về nội dung tin, bài được trích dẫn.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép website điện tử

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:

………., ngày       tháng     năm

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP


——-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THIẾT LẬP

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Kính gửi:…………………………………………………..

1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): …………………………………………………………………….

2. Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: ……….

3. Mục đích thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: …………………………………………..

4. Nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp; các chuyên Mục, loại hình thông tin:           

5. Đối tượng phục vụ: …………………………………………………………………………………….

6. Nguồn tin: …………………………………………………………………………………………………

7. Phạm vi cung cấp thông tin: ………………………………………………………………………….

a) Trên trang thông tin điện tử tại tên miền: ………………………………………………………….

b) Qua hệ thống phân phối ứng dụng khi cung cấp cho các thiết bị di động: ………………

8. Nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet: …………………………………………………………….

9. Địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam: ………………………………………………………………..

10. Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử tổng hợp:

– Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………..

– Chức danh: …………………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại liên lạc (cả cố định và di động): …………………………………………………….

11. Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………..Fax: ………………………………………………..

Email: ………………………………………………………………………………………………………….

12. Thời gian đề nghị cấp phép: ……..năm ……tháng.

Cam đoan thực hiện đúng các quy định về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cơ quan chủ quản (nếu có);
………………………………………

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “giấy phép website điện tử”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu chuẩn nhất năm 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh lữ hành

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710