zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh là mẫu văn bản được soạn thảo doanh nghiệp gửi tới cơ quan có thẩm quyền để thể hiện mong muốn của doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh.

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

, ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ………………

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: ………. Fax: ………… Email: ……… Website:………..

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: …………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số… do… cấp đăng ký lần đầu ngày… tháng… năm…; cấp đăng ký thay đổi lần thứ1… ngày… tháng… năm….

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):…..

3. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):

……………………………………………………………………………………………………

4. Ngành nghề kinh doanh2:…………………………………………………………..

5. Mục tiêu của dự án đầu tư3:……………………………………………………….

6. Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập4:

– Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là tổ chức:

+ Tên doanh nghiệp: ……………… Nơi đăng ký thành lập: ……………

+ Tỷ lệ vốn góp/cổ phần:………………………………………………………………

+ Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính:……………………………………….

– Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là cá nhân:

+ Họ và tên: ………………………………. Quốc tịch:……………………..

+ Tỷ lệ góp vốn/cổ phần: ………………………………………………………………

II. Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hot động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với nội dung sau:

1. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Liệt kê từng hoạt động đề nghị được cấp phép theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này):

– ………………………………………………………………………………………….

2. Các đề xuất khác (nếu có):

– …………………………………………………………………………………………..

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

Các tài liệu gửi kèm:
1. ………………………………………………………………………;
2. ……………………………………………………………………..…;
3. …………………………………………………………………………;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mức phạt lỗi sử dụng điện thoại khi lái xe là bao nhiêu?

Mẫu biên bản bàn giao công việc chi tiết mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu kế hoạch công việc bằng Excel hiệu quả, mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710