zalo-icon
phone-icon

Đơn đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất trong nước

Hộ chiếu phổ thông bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục. Đề khôi phục giá trị hộ chiếu, cần làm đơn đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất trong nước .

Đơn đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất trong nước

 
 

Mẫu TK04

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC HỘ CHIẾU

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất ở trong nước)(1)

  1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □   Nữ □
  2. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày cấp…../…../…….

  1. Nơi cư trú hiện tại ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Số điện thoại……………………………………………………….………………………..……
  2. Thông tin về hộ chiếu đề nghị khôi phục:

Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………………………………

Thời hạn ………/………/………… Cơ quan cấp: ……………………………………………….

  1. Lý do đề nghị khôi phục hộ chiếu(3):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật./.

 

 

Làm tại……..……, ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ thông tin ghi trong mẫu.

(2) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(3) Ghi rõ lý do, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh… bị mất, tìm lại được hộ chiếu.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông bị mất ở trong nước”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Tìm hiểu thêm thông tin:

Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản mới nhất năm 2023

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu đơn yêu cầu giám định tâm thần chuẩn nhất năm 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710