zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động mới nhất

Luật sư sẽ tư vấn và soạn thảo hướng dẫn thủ tục làm mẫu đơn hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bài viết này cung cấp mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành của pháp luật.

1. Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới  nhất 2023

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu Mẫu số 03) được ban hành theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam     ,  Nữ

Số chứng minh nhân dân: …………………………………

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………….

Số sổ BHXH: …………………………………..……………

Số điện thoại:…….…Địa chỉ email (nếu có)……………..

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..

Số tài khoản (ATM nếu có)….… tại ngân hàng:…………

Trình độ đào tạo:……………………………………………

Ngành nghề đào tạo:………………………………………

Nơi thường trú (1):…………………………………………

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..…………………….

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………… tại địa chỉ:……………………….

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………

……………………………………………………………………….

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp……………….tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………………….…………………………

Kèm theo Đề nghị này là (3)………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

………., ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download biểu mẫu tại đây!

DOWNLOAD

Xem thêm: Mẫu công văn xin giải thể công ty mới nhất 2023

2. Thủ tục và hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Điều 16 Nghị định 28/2015, được sửa đổi bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Bản chính hoặc bản sao chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, bao gồm:
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;
  • Quyết định thôi việc;
  • Quyết định sa thải;
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
 • Xác nhận của người sử dụng lao động có chứa thông tin của người lao động, loại hợp đồng lao động đã ký, lý do và thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể doanh nghiệp/hợp tác xã, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã…
 • Sổ bảo hiểm xã hội.

Tìm hiểu thêm: Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất 2023

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dựa trên các quy định tại Nghị định 28/2015, đã được sửa đổi bởi Nghị định 61/2020, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp, người lao động sẽ thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ tới trung tâm dịch vụ việc làm

Theo Khoản 1 Điều 17 của Nghị định 28, người lao động phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương mong muốn nhận trợ cấp thất nghiệp trong vòng 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, và trong trường hợp người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Theo Khoản 1 Điều 18, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu người lao động không tìm được việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm sẽ xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp cùng sổ bảo hiểm xã hội xác nhận trả cho người lao động, sau khi đã điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ.

Thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 (theo ngày làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp.

Tham khảo thêm: Văn bản – Biểu mẫu Archives – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 18, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương sẽ chi trả tiền trợ cấp tháng đầu tiên cho người lao động, kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó, trừ khi có quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4. Hàng tháng thông báo tìm kiếm việc làm

Theo Khoản 1 Điều 19, hàng tháng, người lao động phải đến trung tâm dịch vụ việc làm để thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và các thông tin liên quan. Nếu gặp vướng mắc về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900633710 để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710