zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy là mẫu đơn hành chính do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lập ra gửi cho Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Kính gửi: ……..

Tôi là:………… Chức vụ: ……..

CMND/hộ chiếu số:……. do:………. cấp ngày……/……./……….

là đại diện cho: ………

Địa chỉ: …..

Điện thoại:……………… Fax: ……

Quyết định thành lập doanh nghiệp số:…………. Ngày….tháng….năm….

Đăng ký kinh doanh số:……ngày……tháng…..năm….., tại ….

Số tài khoản:…………. tại ngân hàng ….

Đề nghị Quý cơ quan xem xét cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC”

Cho: …..

Địa chỉ: ….

Để: ……

Tôi cam kết thực hiện, bảo đảm và duy trì liên tục các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định như đã được cơ quan Cảnh sát PCCC xác nhận đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết về những thay đổi có liên quan đến điều kiện về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận.

….., ngày…tháng….năm…

Người làm đơn

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Xe Máy, Ô Tô Cũ – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu hợp đồng xây dựng công trình, nhà cửa phổ biến nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710