zalo-icon
phone-icon

Mẫu công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài

Mẫu công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài (mẫu NA2) được khai báo trực tiếp trên trang web của Cục xuất nhập cảnh. Tải mẫu NA2 để làm thủ tục xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài.

Mẫu công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài

                                                                                                  Mẫu (Form) NA2

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

                                                                                                                                               Ngày 05 tháng  01  năm 2015 

……………………..(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số: .…………..

V/v nhập cảnh của

 khách nước ngoài

 

 

 

            …………. ngày…..tháng…… năm ……

Kính gửi : CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (BỘ CÔNG AN)

 

………………………………..(1) đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét việc nhập cảnh của ……… người nước ngoài, cụ thể như sau:

 

Số

TT

Họ tên

(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Số, loại hộ chiếu

Chức vụ hoặc nghề nghiệp

 

Gốc

Hiện nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Được nhập cảnh Việt Nam ………..lần, từ ngày ………/…../……. đến ngày……../….. / …..

Với mục đích:………………………………………………………………………………………………………………….

Chương trình hoạt động tại các địa phương:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dự kiến địa chỉ tạm trú tại:……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cơ quan, tổ chức đón tiếp, quản lý: ……………………………………………………………………………..

Đề nghị Cục Quản lý XNC: (2)

– Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ……………………….. để cấp thị thực.

– Giải quyết cho khách nhận thị thực tại cửa khẩu …………………………… lý do …………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đề nghị khác (3) ……………………………………………………………………………………………………………

Nơi nhận:                                                                                                                            Thủ trưởng cơ quan/ tổ chức                                                     

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)         

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu công văn xin nhập cảnh cho người nước ngoài”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Cách viết đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chuẩn 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty mới nhất 2023

Mẫu đề án thành lập công ty mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710