zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu ủy quyền nêu rõ người được ủy quyền, nội dung ủy quyền… Luật Thành Công mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty bên dưới.

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông / (Bà):  ……………………….            Giới tính: ………….             

Sinh ngày: …………………………             Dân tộc: ………….             Quốc tịch: …………………
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………..

Ngày cấp: ……………  Nơi cấp: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Là người đang làm thủ tục đề nghị đăng ký thành lập công ty tại TP.HCM.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (Bên B):

 

Ông (Bà): ………………………..   Ngày sinh: …………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số:………………………………………

Ngày cấp: ………………………   Nơi cấp: ………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………..

 

  • NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

 

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

 

  • THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Từ ngày ký đến khi hoàn tất công việc.

Thù lao ủy quyền: ủy quyền này không có thù lao
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này.
Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản chính, mỗi bên giữ 01 bản.

 

 

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

…………………………………………..

…………………., ngày……tháng….. năm………

BÊN ỦY QUYỀN


Đại diện pháp luật của Công ty
(ký và ghi rõ họ tên)

 

……………………………………

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu đề án thành lập công ty mới nhất 2023

Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710