zalo-icon
phone-icon

Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước

Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước được áp dụng cho việc cấp hộ chiếu phổ thông Việt Nam tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh thành phố và Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài . Tùy vào từng trường hợp cụ thể người xin cấp hộ chiếu sử dụng mẫu đơn xin cấp hộ chiếu phù hợp.

Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước
 

Mẫu TK01

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI

(Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp
hộ chiếu phổ thông ở trong nước)(1)

 

Ảnh
(2)

       
  1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □
  2. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày cấp…../…../…….

  1. Dân tộc……………… 6. Tôn giáo………………… 7. Số điện thoại…………………………
  2. Địa chỉ đăng ký thường trú ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Địa chỉ đăng ký tạm trú ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Nghề nghiệp…………………… 11. Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có)……………………..

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Cha: họ và tên ……………………………….……………… sinh ngày ……/……/…………

Mẹ: họ và tên ……………………………………………………. sinh ngày ……/……/…………

Vợ /chồng: họ và tên …………………………………………… sinh ngày ……/……/…………

  1. Hộ chiếu phổ thông lần gần nhất (nếu có) số ……………. cấp ngày ……/……/…….……
  2. Nội dung đề nghị(4)………………………………………………………………………………

Cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử

 

 

Cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

……, ngày…. tháng…. năm….

Người đề nghị (6)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tham khảo thêm thông tin:

Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

So sánh môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

Bao nhiêu tuổi được mở tài khoán chứng khoán?

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn xin cấp hộ chiếu TK01 cho công dân Việt Nam đang ở trong nước ”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710