zalo-icon
phone-icon

Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất 2023 và hướng dẫn cách viết

Đơn khiếu nại là văn bản với mục đích đề nghị cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định đã ban khi có căn cứ hành vi đó là trái pháp luật. Hiện nay, mẫu khiếu nại đang được áp dụng là mẫu đơn được ban hành tại Nghị định 124/2020/NĐ-CP. Luật Thành Công xin gửi mẫu đơn ngay sau đây.

Những trường hợp nào sẽ không được thụ lý khi khiếu nại?

Căn cứ vào Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 quy định như sau:

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

  1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
  2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
  3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
  4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
  5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
  6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
  7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
  8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
  9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Mẫu đơn khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…, ngày… tháng … năm…

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:……………………………………………………………………………… ;

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……………………………. , ngày cấp………….. , nơi cấp: (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:………………………………………………….. ;

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………. (4);

Khiếu nại về việc:……………………………………………………………………………………. (5);

Nội dung khiếu nại:………………………………………………………………………………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

 

 

TẢI NGAY

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu khiếu nại“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu đơn tố cáo mới nhất

Xem thêm: Tờ khai cấp giấy xác nhận tìn trạng hôn nhân

Xem thêm: Mẫu công văn điều chỉnh thông tin mới nhất năm 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710