zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn xin gia hạn visa cho người nước ngoài

Đơn xin gia hạn visa cho người nước ngoài hay còn gọi là tờ khai xin gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Tờ khai này có ký hiệu NA5 do cá nhân thực hiện, được người thân hay doanh nghiệp, tổ chức mời, bảo lãnh, đồng thời được thủ trưởng cơ quan hay trưởng Công an phường, xã xác nhận.

Mẫu đơn xin gia hạn visa cho người nước ngoài

Mẫu (Form) NA5

Ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

                                                                                                                                                            ngày 05 tháng  01 năm 2015 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1)

APPLICATION FORM FOR VISA ISSUANCE, STAY EXTENSION
Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam

For temporary residence foreigners in Viet Nam

I- Người đề nghị The applicant:

1- Họ tên (chữ in hoa):…………………………………………………………………………………………………..

     Full name (in capital letters)

2- Giới tính:   Nam      Nữ        3- Sinh ngày…….tháng…….năm……….     

     Sex               Male        Female         Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc: ……………………..5- Quốc tịch hiện nay:…………………….

     Nationality at birth                            Current nationality

6 Nghề nghiệp/chức vụ: ……………………………………………………………………

     Occupation/position

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: …………………….loại (2): …………………       Passport or International Travel Document number                        Type                          

     Cơ quan cấp:  …………………………….. có giá trị đến ngày:………/…………./…………………

     Issuing authority:                                Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nhập cảnh Việt Nam ngày:……./……/……..                      qua cửa khẩu: ………………………

     Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year)    via entry port

    Mục đích nhập cảnh: ………………………………………………………………………………………………..

Purpose of entry

9- Được phép tạm trú đến ngày: ……../………./…………….   

     Permitted to remain until (Day, Month, Year)

     – Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………………………..

Temporary residential address in Viet Nam

     – Điện thoại liên hệ/Email ……………………………………………………………………………………….

Contact telephone number/Email

II- Cơ quan/tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh:
     Hosting organisation/ family relative in Viet Nam

1- Tên cơ quan, tổ chức Name of hosting organisation:          ……………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ Address ………………………………………………………………………………………………………….

     Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ………………………………………….

2- Thân nhân bảo lãnh (Họ tên): ………………………………………………………………………………….

     Hosting family relative (full name)

     Sinh ngày…….tháng…….năm…………..
     Date of birth (Day, Month, Year)

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú/thẻ tạm trú số: …………………….
     Identity Card/Passport/Permanent/ Temporary Resident Card Number

     Cấp ngày: ………………..cơ quan cấp: ………………………………………………………………………….      Issuing date                      Issuing authority

    Quan hệ với người đề nghị: ……………………………………….. (3)

    Relationship to the applicant

     Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: ………………………………………………………………
     Permanent/temporary residential address in Viet Nam

     Điện thoại liên hệ/Email: ………………………………………………………………………………………..

    Contact telephone number/Email

III- Nội dung đề nghị Requests:

1-  Cấp thị thực:   một lần       nhiều lần         có giá trị đến ngày: ……../………/………..

     To issue a visa     Single              Multiple               Valid to (Day, Month, Year)

2- Gia hạn tạm trú đến ngày: ………./…………/………….

     To extend the duration of stay until (Day, Month, Year)

3- Lý do Reason(s)………………………………………………………………………………………………………….

IV- Những điều cần trình bày thêm Additional statements: ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                   Làm tại ……… ngày…….tháng…….. năm……….

                                                                         Done at …………. date (Day, Month, Year)
                      

Xác nhận (4)  Certified by
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, title and stamp

Người bảo lãnh
(ký, ghi rõ họ tên)
The sponsor’s signature and full name

 

Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)

The applicant’s signature and

full name

 

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu đơn xin gia hạn visa cho người nước ngoài”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu đơn xin chuyển ngành học cho sinh viên mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí mới nhất theo quy định 2022 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Mẫu giấy vay nợ viết tay có giá trị pháp lý chuẩn nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710