zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường là gì?

Dịch vụ vũ trường là dịch vụ cung cấp sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca hát hoặc chương trình nghệ thuật tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường theo quy định của Nghị định Số: 54/2019/NĐ-CP.

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường được soạn thảo bởi doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh dịch vụ vũ trường gửi đến cơ quan nhà nước cs thẩm quyền đề nghị cấp giấy phép cho hoạt động kinh doanh.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường

…(1)…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/………….

…., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

DỊCH VỤ KARAOKE HOẶC DỊCH VỤ VŨ TRƯỜNG

 

Kính gửi:…………….. (2) ………..

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh: ………………………. 

Người đại diện theo pháp luật: …………………………….. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………….. 

Điện thoại :…………… Fax: …………………………… 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số ……. do ……… cấp ngày ….. tháng …. năm … 

Mã số: ……………………………………………………… 

Đề nghị … (2) … xem xét cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường, cụ thể là:

Kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường tại địa chỉ: … 

Tên, biển hiệu cơ sở kinh doanh (nếu có): ……………… 

Điện thoại :………………… Fax :…………………………… 

STT

Vị trí, kích thước phòng

Diện tích (m2)

     
     
     

Tài liệu kèm theo :………………………………………… 

…………………………………………… (3) ……………… 

… (1) … xin cam đoan nội dung trình bày trên hoàn toàn chính xác và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/20…/NĐ-CP ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu vi phạm, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Trên đây là bài viết của luật thành công chia sẻ về vấn đề “Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vũ trường”. nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đơn xin xác nhận của địa phương mẫu mới 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710