zalo-icon
phone-icon

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

Khi bị mất hộ chiếu, người dân bắt buộc phải trình báo mất thì mới được cấp lại hộ chiếu mới. Hiện nay, mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu đang áp dụng là mẫu TK05 ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an.

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG(1)

Kính gửi:………………………… (2) ………………………………

  1. Họ và tên (chữ in hoa)………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □   Nữ □
  2. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày cấp…../…../…….

  1. Nơi cư trú hiện nay ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

  1. Số điện thoại……………………………………………………….………………………..……
  2. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu ………………………… ngày cấp ………/………/…………………………………

Cơ quan cấp: ……………………………………………….……………………………………….

  1. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ….… giờ …..… phút, ngày………/………/………………
  2. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

 

Xác nhận của Trưởng Công an
phường, xã, thị trấn(5)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….

Người trình báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.

(2) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì không ghi.

(5) Trưng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mt hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn nếu người báo mất có nhu cầu gửi đơn đến cơ quan Qun lý xuất nhập cnh qua đường bưu điện.

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên

Mẫu đơn xin việc trong hồ sơ chuẩn cho các ứng viên 2023

Mẫu phiếu cầm đồ mới nhất năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710