zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân được hiểu như “giấy khai sinh” ghi nhận các thông tin về đăng ký doanh nghiệp, nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý và kiểm soát các thông tin cơ bản của doanh nghiệp.

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:……………

Đăng ký lần đầu, ngày…… tháng…… năm……

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày…… tháng…… năm……

1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………..

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………………………………………………..

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..

Điện thoại:……………………………………. Fax:……………………………..

Email:………………………………………… Website:……………………………………

3. Vốn đầu tư (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):…………………………………………………….

4. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………… Giới tính ……………………………

Sinh ngày:……….. /………… /……… Dân tộc:……………… Quốc tịch:…………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:…………………………………………….

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………………………

Ngày cấp:………….. /………. /………. Nơi cấp:………………………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………….

                                                                                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp tư nhân”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Mẫu đơn xin xác nhận của địa phương mẫu mới 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh một thành viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710