zalo-icon
phone-icon

Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Xử phạt vi phạm hành chính là một hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính. Biểu hiện này thể hiện ở việc áp dụng cáctham  chế tài hành chính do các chủ thể có thẩm quyển thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất hiện nay là gì? Cùng khảo bài viết dưới đây. 

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

Hiện tại, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, số 15/2012/QH13, là văn bản pháp luật mới nhất có hiệu lực từ năm 2022 trở đi. Đây là cơ sở pháp luật chính thức quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính. Luật này đã được Quốc hội thông qua vào ngày 20/06/2012 và sau đó đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật Hải quan 2014, Luật Thủy sản 2017, và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành bao gồm tổng cộng 142 Điều và được phân chia thành 6 phần chính như sau:

 • Phần thứ nhất: Chứa các quy định chung về ámbạo của Luật.
 • Phần thứ hai: Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính.
 • Phần thứ ba: Bao gồm các quy định về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
 • Phần thứ tư: Đề cập đến các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính.
 • Phần thứ năm: Chứa quy định đối với trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính.
 • Phần thứ sáu: Điều khoản liên quan đến việc thi hành Luật.”

Luật sư xử lý việc pháp luật thường sử dụng một ngôn ngữ rất chính xác và chuyên nghiệp, để đảm bảo tính rõ ràng và thẩm quyền của thông tin.

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas 2023

Luật xử lý vi phạm hành chính
Luật xử lý vi phạm hành chính

TỔNG HỢP NGHỊ ĐỊNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Sau đây là các thông tư hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, mời các bạn đọc tham khảo:

 • Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 về số lợi bất hợp pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Nghị quyết 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính  do Quốc hội ban hành.
 • Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 • Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
 • Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
 • Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
 • Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
 • Nghị định 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 • Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Xem thêm: Luật thương mại mới nhất 2023 là gì?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Theo quy định của pháp luật, các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

 1. Cảnh cáo:
 2. Phạt tiền:
 3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 4. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);
 5. Trục xuất.

Trong đó, hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt tiền được coi là hình thức xử phạt chính. Các hình thức xử phạt còn lại có thể được xem xét là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính, tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Dựa vào đặc điểm và mức độ vi phạm, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Ngoài ra, quy định rằng mỗi vi phạm hành chính chỉ được áp dụng một hình thức xử phạt chính. Tuy nhiên, cũng có khả năng áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710