zalo-icon
phone-icon
05/12/2022 Lê Bá Thành

Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Xử phạt vi phạm hành chính là một hoạt động cưỡng chế hành chính cụ thể mang tính quyền lực nhà nước phát sinh khi có vi phạm hành chính. Biểu hiện này thể hiện ở việc áp dụng các chế tài hành chính do các chủ thể có thẩm quyển thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất hiện nay là gì? Cùng tham khảo bài viết dưới đây. 

LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

Hiện nay, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 số 15/2012/QH13 được áp dụng mới nhất năm 2022 và đây là luật đang có hiệu lực thi hành. Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20/06/2012. Sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Luật Hải quan 2014, Luật Thủy sản 2017 và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Luật xử lý vi phạm hành chính hiện hành có 142 Điều và được chia thành 6 phần như sau:

 • Phần thứ nhất: Những quy định chung
 • Phần thứ hai: Xử phạt vi phạm hành chính
 • Phần thứ ba: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
 • Phần thứ tư: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
 • Phần thứ năm: Quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính
 • Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành

Xem thêm: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh gas 2023

Luật xử lý vi phạm hành chính
Luật xử lý vi phạm hành chính

TỔNG HỢP NGHỊ ĐỊNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Sau đây là các thông tư hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính, mời các bạn đọc tham khảo:

 • Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 về số lợi bất hợp pháp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
 • Nghị quyết 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính  do Quốc hội ban hành.
 • Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 • Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
 • Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.
 • Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
 • Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính.
 • Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính.
 • Nghị định 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
 • Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

Xem thêm: Luật thương mại mới nhất 2023 là gì?

CÁC HÌNH THỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Theo pháp luật quy định, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

 • Cảnh cáo.
 • Phạt tiền.
 • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;
 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);
 • Trục xuất.

Trong đó, hình thức xử phạt cảnh cáo và phạt tiền là hình thức xử phạt chính. Các hình thức xử phạt còn lại có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính tùy theo từng trường hợp. Dựa vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung.

Đặc biệt, mỗi vi phạm hành chính được quy định chỉ được áp dụng một hình thức xử phạt chính. Tuy nhiên, có thể quy định một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung kèm theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710