zalo-icon
phone-icon

Khi nào được chuyển người lao động sang công ty khác làm việc?

Người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp có thể phát sinh trường hợp bị luân chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động đã ký trước đó. Quyền và lợi ích chính đáng của người lao động có thể bị xâm phạm nghiêm trọng. Hiểu được điều này, Luật Thành Công xin phép chia sẻ cho bạn những quy định của pháp luật mới nhất về việc chuyển người lao động sang công ty khác làm việc.

Căn cứ để điều chuyển lao động và thay đổi vị trí việc làm cho người lao động

Theo điều 29 BLLĐ 2019 chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động và điều 8 nghị định hướng dẫn thi hành một số điều BLLĐ. về trường hợp chuyển công tác khác.Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động là người có quyền quản lý, điều hành mọi công việc của người lao động. Một nội dung của việc này là người sử dụng lao động chuyển giao nhân viên cho người sử dụng lao động. làm ngoài những cam kết trong hợp đồng lao động.Tuy nhiên, khi NSDLĐ sử dụng quyền này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điều kiện làm việc và đời sống của NLĐ.

Về nguyên tắc, người lao động chỉ có nghĩa vụ thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký kết, nếu người sử dụng lao động không tổ chức công việc phù hợp với hợp đồng thì đó là lý do mà người lao động được đơn phương ủy quyền thực hiện. hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu tạm thời chuyển người lao động sang công việc khác ngoài hợp đồng để tháo gỡ khó khăn hoặc giải quyết nhu cầu cấp bách trong sản xuất kinh doanh.Đó cũng là cách để NLĐ chia sẻ gánh nặng với NSDLĐ, đồng thời cũng là cách để NLĐ bảo vệ công việc của mình, bảo vệ quan hệ lao động của hai bên.

Căn cứ vào các căn cứ pháp lý nêu trên, người sử dụng lao động chỉ được giao người lao động làm công việc khác so với hợp đồng trong các trường hợp sau:

+ Ghi rõ trong nội quy của công ty nếu được tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác với hợp đồng lao động do nhu cầu sản xuất và công ty;

+ Phải cảnh báo người lao động trước ít nhất 03 ngày, thông báo rõ thời hạn công việc tạm thời, tổ chức công việc phù hợp với sức khỏe và người lao động.

Khi nào được chuyển người lao động sang công ty khác làm việc
Khi nào được chuyển người lao động sang công ty khác làm việc

Thỏa thuận điều chuyển người lao động sang công ty khác làm việc

Một trong những nội dung bắt buộc của hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 21 của Bộ luật lao động 2019 nơi làm việc.Trong hợp đồng lao động có thỏa thuận rằng địa điểm làm việc là tại một địa chỉ cụ thể hoặc theo sự sắp xếp của người sử dụng lao động hoặc có phụ lục bổ sung cho thỏa thuận này.Để chuyển nhân viên sang làm việc khác ngoài hợp đồng lao động, phải được sự đồng ý của nhân viên đó.Người sử dụng lao động không tự động có quyền chuyển người lao động đi làm việc ở nơi khác ngoài hợp đồng lao động.Như vậy, anh không thuộc các trường hợp nêu tại điều 29 Bộ luật lao động 2019 thì anh phải có thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng trường hợp này cũng tạm thời, quan hệ công việc của luôn. tồn tại giữa công ty mẹ và người lao động.Nếu người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển nhân viên sang một công việc khác trong 60 ngày tích lũy trong một năm, nếu anh ta tiếp tục tạm thời chuyển nhân viên sang một công việc khác Hợp đồng lao động phải được được người lao động đồng ý bằng văn bản.

Người sử dụng lao động không đương nhiên có quyền chuyển người lao động đi làm việc ở nơi khác ngoài hợp đồng lao động.Như vậy, nếu bạn không thuộc các trường hợp tại điều 29 bộ luật lao động 2019 thì trong hợp đồng có sự thỏa thuận nhưng trường hợp này cũng là tạm thời, quan hệ lao động của bạn luôn luôn có tồn tại giữa công ty mẹ và người lao động.Nếu người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển nhân viên sang một công việc trong thời gian tích lũy là 60 ngày trong một năm, thì việc có tạm thời chuyển nhân viên sang một công việc khác hay không phải được sự chấp thuận của hợp đồng lao động với sự đồng ý của các nhân viên. 

Tiền lương khi điều chuyển lao động và thay đổi vị trí làm việc của người lao động

Theo điều 39 điều 39 bộ luật lao động 2019 quy định tiền lương của nhân viên trong một. Nhân viên chuyển sang công việc khác với hợp đồng lao động được trả thù lao theo công việc của anh ta.Nếu mức lương của công việc mới thấp hơn mức lương của công việc cũ thì mức lương của công việc cũ không thay đổi trong 30 ngày làm việc.Mức lương theo công việc mới phải bằng 85% mức lương của công việc cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu

Xác định nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Khi hợp đồng công việc có hiệu lực, các bên phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Đặc biệt đối với những công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng, phải do người lao động trực tiếp thực hiện hợp đồng. Trên thực tế, nhân viên chỉ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người khác khi có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động cũng chịu trách nhiệm thực hiện đúng những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như quyền quản lý và điều hành lao động, người sử dụng lao động sẽ có quyền đối với người lao động trong một số trường hợp nhất định.

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ ngay Luật sư tư vấn thắc mắc về quyền lợi của người lao động

Hiện nay, pháp luật cho phép NSDLĐ có quyền điều chuyển NLĐ sang công việc khác ngoài công việc, nhưng phải tôn trọng các quy định về điều chuyển, thời điểm điều chuyển, thuận lợi trong quá trình chuyển nhượng. Các lý do cho phép chuyển công ty nói chung là khi công ty gặp khó khăn đột xuất do thiên tai , hỏa hoạn, dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, khắc phục tai nạn lao động, chuyên môn, sự cố điện nước hoặc do hoạt động sản xuất. nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710