zalo-icon
phone-icon
11/11/2022 Hồ Đặng Lâu

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài mới nhất 2022

Đối với hình thức Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế

(Nhà đầu tư góp vốn ngay từ đầu)

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài đầy đủ

Đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu);
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; ​Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay cho đề xuất dự án đầu tư (Theo mẫu).
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (Điểm b Khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014) gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ vào các quy định tại Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, theo đó tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ công ty cần phải chuẩn bị bao gồm:

 1. Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp;
 2. Dự thảo điều lệ công ty tùy theo loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH một thành viên; Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần) theo luật Doanh nghiệp 2020
 3. Danh sách thành viên (Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Danh sách cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần);
 4. Bản sao y, công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật của công ty, chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên, các thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên, các cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần, người đại diện theo ủy quyền;
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là người nước ngoài hoặc công ty nước ngoài;
 6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy ủy quyền cho đại diện đứng tên trên phần vốn góp/cổ phần của tổ chức góp vốn (nếu có);

* Lưu ý: Để giúp bạn hoàn thiện một bộ hồ sơ doanh nghiệp, chúng tôi cho bạn một vài lưu ý sau.

 • Các chứng từ: Giấy đề nghị, danh sách thành viên/cổ đông công ty phải soạn đúng biểu mẫu, hình thức theo quy định pháp luật tại Thông tư 01/2021/TT-BKHDT ban hành ngày 16/03/2021;
 • Trường hợp chủ công ty không trực tiếp đi đăng ký mà nhờ người khác đi giúp, chủ công ty cần làm giấy ủy quyền cho người đi nộp giúp; đồng thời người nộp giúp cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao y công chứng để bổ sung vào hồ sơ;
 • Khi cung cấp thông tin trong hồ sơ thành lập công ty, cần cung cấp đầy đủ, chính xác theo CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc các giấy tờ pháp lý khác trong hồ sơ. Trường hợp địa chỉ hộ khẩu thường trú đã thay đổi nhưng CMND/CCCD/Hộ chiếu chưa cập nhật thì vẫn cung cấp thông tin theo CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 • Thông tin về kế toán trưởng theo quy định pháp luật là bắt buộc, tuy nhiên thực tế khi thành lập, nếu doanh nghiệp chưa có kế toán thì có thể không kê khai ở giai đoạn này và bổ sung hồ sơ sau khi có kế toán viên;
 • Theo quy định mới tại Luật doanh nghiệp 2020, thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp là bắt buộc. Do đó, doanh nghiệp lưu ý kê khai để tránh trường hợp hồ sơ trả về vì thiếu thông tin. Tuy nhiên, nếu chưa có số điện thoại doanh nghiệp, bạn vẫn không nên dùng số điện thoại của chủ doanh nghiệp làm số điện thoại của công ty bởi vì số điện thoại công ty sẽ được công bố trên cổng thông tin quốc gia, điều này có thể dẫn đến việc bạn bị làm phiền bởi các bên dịch vụ liên tục gọi để bán hoặc giới thiệu dịch vụ;
 • Đối với các giấy tờ pháp lý của tổ chức nước ngoài thì phải hợp thức hóa lãnh sự.

Tìm hiểu thêm về: 

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các ngành nghề không được phép đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Các khoản thuế phải nộp và thủ tục khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Đối với hình thức Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần công ty Việt Nam

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần

Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

 1. a) Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 2. b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (nhà đầu tư) và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 3. c) Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;
 4. d) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (trong trường hợp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh).

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chi tiết

Hồ sơ thay đổi thành viên, cổ đông công ty

(1) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

(2) Danh sách thành viên mới/ danh sách cổ đông mới;

(3) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

(4) Bản sao giấy tờ phi lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức;

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(5) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ( kết quả hồ sơ ở bước 1)

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

(1) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

(2) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

(3) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên/biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trên đây là hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Luật Thành Công gởi đến mọi người. Nếu còn thắc mắc hay vấn đề gì cần giải đáp hãy liên hệ ngay để được giải đáp.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710