zalo-icon
phone-icon
28/11/2022 Lê Bá Thành

Điều 106 Luật Đất đai 2013 [mới nhất]

Điều 106 Luật Đất đai 2013

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia và đóng vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và được quản lý bằng các quy định của pháp luật đặt ra. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, Luật Đất đai năm 2013 cụ thể là được quy định tại Điều 106 có quy định về việc đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã được cấp.

Điều 106 Luật Đất đai 2013 bản hợp nhất

Theo căn cứ tại khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 quy định về việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp được Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và cụ thể hơn một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013.

Theo căn cứ tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đã được quy định chi tiết và cụ thể tại Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai năm 2013. Mặc khác, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung theo căn cứ quy định tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2021.

Như vậy, theo các quy định đã được nêu ở trên thì cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp trong những trường hợp có sai sót mà không ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người sử dụng đất.

Nhà nước sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đã được cấp trong các trường hợp cụ thể như sau: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng mục đích sử dụng đất, không đủ điều kiện được cấp hoặc nguồn gốc sử dụng đất hoặc thời gian sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Luật Thành công về vấn đề Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 bản hợp nhất, cũng như các vấn đề pháp lý có liên quan. Nếu quý khách hàng còn vấn đề thắc mắc hay chưa hiểu rõ thì liên hệ ngay với Luật Thành công chúng tôi để được giải đáp thắc mắc kịp thời nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710