zalo-icon
phone-icon

Điều 75 Luật Đất đai 2013 [mới nhất]

Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được nhà nước bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi lại đất vì mục đích an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và của công cộng

Nội dung Điều 75 Luật Đất đai năm 2013

  1. Hộ gia đình hoặc cá nhân hiện đang sử dụng đất mà họ sở hữu mà không phải là đất thuê (có mua đất) và có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). Hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 nhưng chưa nhận được Giấy chứng nhận. Trường hợp được nêu trừ trường hợp được quy định tại Khoản 2, Điều 77 của Luật Đất đai năm 2013. Ngoài ra, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa nhận Giấy chứng nhận nhưng thuộc nhóm được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam và có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

  2. Cộng đồng dân cư, các tổ chức tín ngưỡng và tôn giáo đang sử dụng đất không phải là nguồn đất mà Nhà nước giao, cho thuê và đủ điều kiện để nhận Giấy chứng nhận hoặc đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 nhưng chưa nhận Giấy chứng nhận.

  3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã nhận đất từ Nhà nước có thu tiền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và đủ điều kiện để nhận Giấy chứng nhận hoặc đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 nhưng chưa nhận Giấy chứng nhận.

  4. Cá nhân, tổ chức mà Nhà nước giao đất với các hình thức bao gồm: thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất với thanh toán tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với tiền sử dụng đất đã nộp, tiền chuyển nhượng không xuất phát từ nguồn ngân sách nhà nước; thừa kế quyền sử dụng đất; và đáp ứng các yêu cầu để được cấp Giấy chứng nhận, hoặc sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan đến đất, như quy định tại Luật Đất đai năm 2013, nếu chưa nhận được Giấy chứng nhận.

  5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất và thanh toán tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, và đáp ứng các yêu cầu để cấp Giấy chứng nhận hoặc sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, nếu chưa nhận được Giấy chứng nhận.

  6. Cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở với mục đích bán hoặc bán và kết hợp cho thuê, và thanh toán tiền sử dụng đất. Đồng thời, họ cũng cần đáp ứng các yêu cầu để cấp Giấy chứng nhận hoặc sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013, nếu chưa nhận được Giấy chứng nhận.

Có thể bạn đọc quan tâm: Luật đất đai và những điều cần biết

Phân tích điều 75 Luật đất đai năm 2013

Theo quy định tại Điều 75, Khoản 1 của Luật Đất đai năm 2013, đối với cá nhân và hộ gia đình không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vẫn có quyền được Nhà nước bồi thường về diện tích đất mà họ đang sử dụng. Trường hợp được bồi thường về đất đối với đất nông nghiệp là khi người sử dụng đất là cá nhân hoặc hộ gia đình đã sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 01/7/2004 và trực tiếp tham gia vào sản xuất nông nghiệp. Diện tích được bồi thường sẽ dựa trên diện tích đất thực tế đang sử dụng, theo quy định tại Khoản 2, Điều 77 của Luật Đất đai năm 2013.

Bạn bị thu hồi đất vì mục đích quốc phòng? Bạn thắc mắc cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không? Tìm hiểu tất tần tật về Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh

Ngoài ra, diện tích đất được bồi thường phải tuân thủ hạn mức giao đất nông nghiệp quy định. Theo Điều 129 của Luật Đất đai năm 2013, hạn mức diện tích đất trồng cây lâu năm không được vượt quá 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở vùng miền núi và trung du, hoặc không quá 5 héc ta đối với xã, phường, thị trấn ở vị trí thuận lợi (đồng bằng).

Trường hợp cá nhân hoặc hộ gia đình đã được giao đất trồng cây lâu năm, và diện tích đất trồng cây lâu năm đã đạt đến hạn mức quy định, khi họ được giao thêm đất rừng sản xuất, diện tích này cũng không được vượt quá 25 héc ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710