zalo-icon
phone-icon

Chế độ trợ cấp khi hết hợp đồng làm việc tại cơ quan nhà nước

Tóm tắt câu hỏi

Tôi tên Y và đã làm việc tại phòng Đăng ký đất đai huyện C (cơ quan nhà nước) được 3 năm. Tôi có ký hợp đồng lao động với cơ quan (thời hạn sau khi tôi thi công chức). Trong đợt thi vừa rồi tôi không đạt kết quả và cơ quan chấm dứt hợp đồng với tôi mặc dù tôi vẫn có ý định tiếp tục làm việc. Vậy sau khi nghỉ việc tôi có được hưởng trợ cấp gì không. Mong nhận được phản hồi từ luật sư.

Mức hưởng trợ cấp thôi việc tại cơ quan nhà nước

Trả lời tư vấn

Do chưa xác định được giữa bạn và cơ quan nhà nước đã ký kết loại hợp đồng nào đồng thời cũng chưa có thông tin cụ thể về thời hạn của hợp nên sẽ chia thành các trường hợp sau:

Thứ nhất, nếu giữa bạn và cơ quan nhà nước ký kết hợp đồng lao động thông thường, người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng theo thời hạn hợp đồng thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp:

Căn cứ theo Điều 48 Bộ luật lao động quy định người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động như sau:

 • Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm được trợ cấp một nửa tháng lương
 • Thời gian làm việc tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động trừ thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật định và thời gian người lao động đã được chi trả trợ cấp thôi việc.
 • Tiền lương tính trợ cấp thôi việc là lương bình quân theo hợp đồng lao động đã ký kết của 06 tháng liền kề trước khi lao động nghỉ việc.

Ngoài ra, theo điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.”

Vì hợp đồng lao động chấm dứt do hết thời hạn trong hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động nên người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động mỗi năm làm việc được trợ cấp nửa tháng tiền lương sau khi trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc.”

Thứ hai, cơ quan nhà nước đơn phương chấm dứt hợp đồng với bạn

Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đúng theo quy định pháp luật thì căn cứ vào Khoản 2 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 thì người sử dụng dụng lao động có trách nhiệm chi trả các khoản cho người lao động như sau: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp động trái pháp luật thì căn cứ vào Điều 42 Bộ luật lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động như sau:

 • Phải nhận người lao động trở lại làm việc, trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng.
 • Trường hợp người lao động không muốn quay lại làm việc, ngoài khoản bồi thường như trên thì người sử dụng lao động phải trả thêm trợ cấp thôi việc.
 • Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại lao động và người lao động đồng ý, ngoài khoản bồi thường, trợ cấp thôi việc thì người lao động còn được bồi thường thêm một khoản tiền do 2 bên thương lượng và ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương theo hợp đồng.
 • Trường hợp vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng không còn nhưng người lao động vẫn muốn tiếp tục làm việc thì sẽ được tiền bồi thường, và khoản tiền khác do bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng..
 • Nếu người sử dụng lao động vi phạm thời hạn báo trước, phải bồi thường thêm một khoản tương ứng với tiền lương người lao động trong những ngày chấm dứt hợp đồng không báo trước

Theo như bạn trình bày, bạn vẫn có nguyện vọng muốn làm việc tại cơ quan nên khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bên người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ bồi thường tương ứng như sau:

 • Bên cơ quan nhận bạn trở lại làm việc: họ phải trả tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những ngày không được làm việc và ít nhất là 2 tháng lương thực trả theo hợp đồng
 • Bên cơ quan không nhận bạn lại làm việc: họ phải trả tiền lương, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho những ngày không được làm việc và ít nhất là 2 tháng lương thực trả theo hợp đồng, trợ cấp thôi việc.

Lưu ý: nếu cơ quan nhà nước vi phạm thời gian không thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường cho người lao động một khoản lương ứng với tiền lương người lao động trong các ngày không được báo trước.

Xem thêm: Chế độ cho người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước

Cuối cùng, nếu bạn tham gia hợp đồng theo chế độ tập sự đối với công chức

Căn cứ theo Điều 24 Nghị định 24/2010/NĐ-CP Nghị định về quản lý, sử dụng công chức quy định về trường hợp cơ quan nhà nước hủy bỏ quyết định tuyển dụng với người tập sự như sau:

“Điều 24. Hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với người tập sự

 1. Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tập sự.
 2. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức đề nghị cơ quan quản lý công chức ra quyết định bằng văn bản hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Người tập sự bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.”

Như vậy, nếu chấm dứt hợp đồng tập sự do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị xử lý kỷ luật thì cơ quan tức người sử dụng lao động sẽ ra quyết định hủy bỏ tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng và phải chi trả cho bạn trợ cấp 1 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền chi phí đi lại.

Có thể bạn quan tâm: Sắp xếp vị trí việc làm đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước

Thông tin đến bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710