zalo-icon
phone-icon
03/01/2023 Ngô Thái Tùng Thư

Tính lương đi làm ngày chủ nhật

Khái niệm người lao động

Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, quy định được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động – Được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019.

Độ tuổi tối thiểu của người lao động là từ đủ 15 tuổi, trừ những trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật Lao động 2019.

Tính tiền lương đi làm ngày chủ nhật

Tiền lương là gì?

Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mực lương công việc hoặc theo chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương theo công việc hoặc theo chức danh không được thấp hơn lương tối thiểu. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không được phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau – Được quy định cụ thể, rõ ràng tại Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019

Hiện nay trong quan hệ lao động, tiền lương là điều khoản nội dung mà các bên đặc biệt quan tâm, quyết định đến sự ổn định, lâu dài, bền vững của quan hệ lao động. Với góc độ nền kinh tế, tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị về sức lao động, là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi hoàn thành công việc theo thoả thuận.

Với người sử dụng lao động, tiền lương là một trong những yếu tố đầu vào của sản xuất, cấu thành nến chi phí sản xuất, vì thế người sử dụng lao động cần cân đối để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong các hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Còn với người lao động, tiền lương là thù lao, là khoản được trả để bù đắp hao phí sức lao động mà họ phải nhận được trong quá trình tham gia lao động, sản xuất. Đương nhiên, trong tương quan về lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động, tiền lương vừa có sự mâu thuẫn, vừa có sự thống nhất và đòi hỏi sự điều chỉnh của pháp luật ở những giới hạn nhất định

Tiền lương đi làm ngày chủ nhật 

Trường hợp theo quy định của công ty, chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần thì tiền lương sẽ được tính tiền lương làm thêm giờ – Quy định cụ thể tại điểm b khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019

Cách tính lương làm ngày nghỉ hàng tuần = [(Lương làm ngày bình thường) x (200%)]

Để người lao động làm thêm giờ thì phía sử dụng người lao động phải đáp đủ các yêu cầu được quy định cụ thể tại Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019, theo đó ngoài đáp ứng đủ các yêu cầu thì phải được sự đồng ý của người lao động thì bên sử dụng lao động mới yêu cầu được người lao động thực hiện công việc làm thêm giờ.

Trường hợp theo quy định của công ty ngày khác là ngày nghỉ hàng tuần thì chủ nhật được tính là ngày làm việc bình thường.

Trường hợp người lao động làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần là ngày chủ nhật phải làm việc vào ban đêm thì người lao động được tính theo tiền lương làm thêm giờ, làm vào ban đêm được căn cứ cụ thể tại khoản 2 và khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền luong hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710