zalo-icon
phone-icon

Giải đáp: Tiền công thực tế là gì

Tiền lương hay tiền công lao động là điều mà bất kì cá nhân lao động nào trong xã hội đều quan tâm. Tiền công thực tế là gì? Đây là một khái niệm không gì quá mới mẻ, theo nội dung của kinh tế chính trị Mác – Lênin tiền lương hay tiền công lao động là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động và đồng thời cũng là giá cả của hàng hóa sức lao động. Trong đó, tiền lương hay tiền công lại được chia thành tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế, vậy có những sự khác biệt nào giữa hai khái niệm này, bản chất và ý nghĩa của các khái niệm trên cụ thể như thế nào, mời quý khách hàng, quý đọc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Luật Thành Công.

Tiền công thực tế là gì?

Tiền công thực tế là gì?
Tiền công thực tế là gì?

Đứng dưới góc độ của học thuyết kinh tế chủ nghĩa Mác – Lênin, có thể khái quát và đưa ra khái niệm chung nhất về tiền công thực tế như sau: Tiền công danh nghĩa là số tiền mà người người lao động nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. Tiền công thực tế là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tư liệu tiêu dùng và dịch vụ mà người người lao động mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.

Phân biệt tiền công thực tế với tiền công danh nghĩa?

Tiền công danh nghĩa là toàn bộ các khoản tiền mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, khoản tiền này thông thường phù hợp với kết quả lao động mà người đó đã cống hiến, đồng thời cũng là căn cứ để xác định tiền lương, tiền công phải chi trả cho người lao động và là căn cứ pháp lý để xử lý tranh chấp xảy ra nếu có. Còn tiền công thực tế được biểu hiện bằng số lượng hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ mà người lao động mua được bằng chính tiền công danh nghĩa của mình. Vì lẽ đó, tiền công thực tế thể hiện được chính xác mức sống của người lao động. Cùng với đó đây là căn cứ để người lao động, Tổ chức công đoàn sử dụng làm cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động điều chỉnh tiền công danh nghĩa nhằm đảm bảo mức sống cho người lao động. Trên thực tế tiền công danh nghĩa không thể vạch rõ ra được đầy đủ mức sống của người lao động, vì khi giá cả các hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng tăng lên mà tiền công danh nghĩa không tăng thì người lao động sẽ trực tiếp bị thiệt thòi do mức sống giảm đi và ngược lại.

Ngoài ra, tiền công thực tế không được giao kết trong hợp đồng lao động, ngược lại tiền công danh nghĩa được quy định cụ thể trên hợp đồng lao động. Cùng với kết quả lao động thực tế của người lao động sẽ là cơ sở để xác định mức tiền lương, tiền công, thu nhập chịu thuế TNCN cho người lao động.

Phân biệt tiền công và tiền lương

Phân biệt tiền công và tiền lương
Phân biệt tiền công và tiền lương

Tiền công là khoản tiền được thỏa thuận người sử dụng lao động và người lao động trên hợp đồng lao động. Thông thường nó được lấy căn cứ vào số lượng, khối lượng và mức độ hoàn thành công việc, nếu hoàn thành công việc người lao động sẽ được nhận tiền căn cứ vào chu kỳ lao động theo đúng với thỏa thuận. Còn đối với tiền lương đây là khoản tiền được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động dựa vào yếu tố thời gian, kết quả công việc, kết quả sản phẩm… Điểm khác biệt lớn nhất để phân biệt với tiền công hiện nay là tiền lương sẽ được ấn định thời gian chi trả cố định.

Xác định tiền lương tối thiểu, tiền công danh nghĩa theo tháng và so sánh

Tiền lương tối thiểu hay mức lương tối thiểu là mức tiền lương thấp nhất do Nhà nước quy định bằng các quy định của pháp luật mà người sử dụng lao động phải đảm bảo chi trả cho người lao động làm công việc đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường, nhằm mục đích bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích lũy tái sản xuất sức lao động mở rộng.

Tiền công danh nghĩa như đã trình bày, là mức tiền mà giữa người lao động đã thoả thuận, ký kết hợp đồng với người sử dụng lao động và phải được pháp luật thừa nhận. Không phụ thuộc vào bất kì yếu tố nào khác thì nó là khoản tiền cố định từ khi thực hiện một chu kì lao động. Về mặt danh nghĩa thì khoản tiền này sẽ không thay đổi. Nói cách khác, Tiền lương hay tiền công danh nghĩa là toàn bộ số tiền theo thỏa thuận mà người lao động sẽ nhận được từ người sử dụng lao động trên cơ sở phù hợp với kết quả lao động mà người đó đã cống hiến.

So sánh tiền lương thực tế với tiền công danh nghĩa và tiền lương tối thiểu

Bài viết đã so sánh về những điểm khác biệt giữa tiền lương thực tế với tiền công danh nghĩa. Vậy tiền so với hai khái niệm này thì tiền lương tối thiểu có những điểm khác biệt nào. Khác với hai khái niệm trên, tiền lương tối thiểu hay mức lương tối thiểu không phải là số tiền được thoả thuận mà đây là số tiền được nhà nước quy định cụ thể bằng các văn bản pháp luật, việc ấn định mức tiền lương tối thiểu được thẩm định, xem xét và căn cứ vào điều kiện thực tế của nền kinh tế, mức sống của người dân, thực tiễn giá cả hàng hoá, dịch vụ… Mục đích tiền lương tối thiểu ra đời nhằm điều chỉnh và bảo vệ tốt nhất cho người lao động trong cơ chế thị trường, đảm bảo cho người lao động phải được chi trả ột khoản tiền phù hợp đủ để có thể sinh sống và tái tạo sức lao động….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710