zalo-icon
phone-icon

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ là công ty chuyên quản lý các quỹ đầu tư. Các công ty đầu tư sử dụng các cố vấn đầu tư hoặc nhà quản lý đầu tư để quyết định loại chứng khoán nào nên đưa vào danh mục đầu tư của quỹ. Tiếp theo Luật Thành Công xin giới thiệu đến bạn đọc Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Căn cứ pháp lý

 • Luật Chứng khoán năm 2019 số 54/2019/QH14
 • Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
 • Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 • Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ tài chính

Công ty quản lý quỹ là gì ?

Theo quy định của pháp luật, công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ như quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Nói cách khác, công ty quản lý quỹ là một mô hình doanh nghiệp trung gian tài chính, chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung gian và dài hạn của công chúng.

Công ty quản lý quỹ có các đặc điểm đó là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tuân theo pháp luật chứng khoán và công ty quản lý quỹ thực hiện chuyên môn nghiệp vụ riêng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán.

Thành lập công ty quản lý quỹ
Thành lập công ty quản lý quỹ

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất

Trụ sở làm việc của công ty quản lý quỹ phải đảm bảo cho hoạt động kinh doanh chứng khoán. Công ty sử dụng trụ sở để hoạt động thì quyền sử dụng trụ sở của công ty phải có thời hạn tối thiểu 1 năm tính từ ngày lập hồ sơ thành lập công ty hợp pháp.

Trang thiết bị văn phòng, công ty, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty phù hợp với quy định về quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của công ty được đảm bảo an toàn.

Điều kiện về vốn pháp định

Vốn pháp định của công ty quản lý quỹ tối thiểu là 25 tỷ đồng trở lên, và các cổ đông sáng lập công ty quản lý quỹ phải sử dụng chính nguồn vốn của bản thân để góp vốn. Cụ thể:

 • Đối với công ty quản lý quỹ liên quan đến môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng
 • Đối với công ty quản lý quỹ liên quan đến tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng
 • Đối với công ty quản lý quỹ liên quan đến bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng
 • Đối với công ty quản lý quỹ liên quan đến tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng

Các cá nhân chỉ được dùng  nguồn vốn của mình và phải có đủ căn cứ chứng minh năng lực góp vốn của mình bằng tiền Việt hay bằng ngoại tệ. Số tiền đóng góp phải bằng số vốn dự kiến để thành lập công ty ký quỹ và có xác nhận của ngân hàng không qua 1 tháng. Kể từ khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

Điều kiện về nhân sự

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ danh sách nhân sự dự kiến. Trong đó cần phải có Giám đốc/Tổng giám đốc, tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ. Về Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán 2019.

Pháp luật quy định về nhân sự khi thành lập công ty quản lý quỹ phải có Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ và tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ. Trong đó, Tổng giám đốc (Giám đốc) phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • Không thuộc các đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định;
 • Phải có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm hoặc bộ phận tài chính, đầu tư, kế toán, đầu tư;
 • Có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ hoặc chứng chỉ khác tương đương theo quy định của pháp luật như : Chứng chỉ (OECD), CFA bậc II hoặc CIIA bậc II.
 • Trong thời hạn 06 tháng gần nhất đến thời điểm nộp hồ sơ không bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động lĩnh vực trên thị trường chứng khoán.

Trường hợp có Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ không cần có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ nhưng phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ mà mình phụ trách.

Xem thêm: Điều kiện thành lập công ty mỹ phẩm là gì?

Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức. Trường hợp công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định sau đây:

 • Được cấp phép và hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời gian 02 năm liền trước với năm thành lập, tham gia góp vốn, mua cổ phần;
 • Cơ quan cấp phép của nước nguyên xứ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 • Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp và báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

Điều kiện về năng lực tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn

 Cá nhân

 • Các cá nhân chỉ được dùng nguồn vốn của mình và phải có đủ căn cứ chứng minh năng lực góp vốn của mình bằng tiền Việt hay bằng ngoại tệ.
 • Số tiền đóng góp phải bằng số vốn dự kiến để thành lập công ty ký quỹ và có xác nhận của ngân hàng không qua 1 tháng. Kể từ khi nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

 Tổ chức

 • Tổ chức chỉ được dùng nguồn vốn sở hữu hay các nguồn vốn hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đặc biệt, phải có báo cáo tài chính trong những năm gần đây đã được kiểm toán và phải đáp ứng các yêu cầu:
 • Có lãi trong 2 năm khi đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ
 • Nếu là các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, chứng khoán thì không bị kiểm soát hay bị tạm dừng, đình chỉ hoạt động…
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ
Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

Hồ sơ đăng ký công ty quản lý quỹ

 • Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ;
 • Biên bản thỏa thuận thành lập công ty quản lỹ quỹ của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn, quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, quyền sử dụng trụ sở; các tài liệu thuyết minh về cơ sở vật chất;
 • Danh sách nhân sự, thông tin cá nhân được cấp không quá 06 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc);
 • Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên góp vốn đối với công ty TNHH;
 • Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro của cơ quan có thẩm quyền;
 • Dự thảo Điều lệ công ty công ty quản lý quỹ.

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ được quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định mô hình tổ chức doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chỉ được phép thành lập Công ty quản lý quỹ theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần. Vì vậy doanh nghiệp cần xác định được mô hình cụ thể của công ty bên cạnh chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền

Cơ quan chức năng có thẩm quyền trong xét duyệt việc đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cơ quan này sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép thành lập, hoạt động công ty quản lý quỹ nơi doanh nghiệp dự kiến đặt trụ sở.

Bước 3: Cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết hồ sơ và trả kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ, trong 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra văn bản đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị đầy đủ nhân sự, được sử dụng vốn góp của cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu để đầu tư cơ sở vật chất. Phần vốn góp còn lại phải được phong tỏa trên tài khoản mở tại ngân hàng thanh toán và sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ được giải tỏa ;

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà doanh nghiệp không hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phong tỏa đủ vốn điều lệ còn lại, cơ quan có quyền từ chối cấp phép;

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận phong tỏa vốn, biên bản kiểm tra cơ sở vật chất và các tài liệu hợp lệ khác. Đối với trường hợp từ chối cấp phép, cơ quan phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối đến doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty phần mềm mới nhất 2023

Bước 4: Tiến hành khắc dấu

Sau khi có mã số thuế, doanh nghiệp phải nhanh chóng khắc con dấu theo quy định pháp luật. Hình thức, số lượng, kiểu con dấu sẽ do doanh nghiệp toàn quyền quyết định nhưng phải đảm bảo có đủ những thông tin cần thiết về tên công ty cũng như mã số doanh nghiệp. Đồng thời, sau khi khắc con dấu, doanh nghiệp phải công bố mẫu dấu sẽ sử dụng công khai lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ
Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ

Nếu có bất kỳ thăc mắc nào, liên hệ ngay tổng đài tư vấn pháp luật 1900.633.712 đế nhận được những tư vấn pháp lý

Câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty quản lý quỹ

Quy định về đặt tên công ty quản lý quỹ như thế nào?

Tên của công ty quản lý quỹ phải đáp ứng các thành tố và thứ tự sau đây: Tên của công ty quản lý quỹ bao gồm các thành tố theo thứ tự sau đây: Loại hình doanh nghiệp + Cụm từ “quản lý quỹ” +Tên riêng.

Việc nộp hồ sơ và xin cấp Giấy phép đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ mất bao nhiêu lệ phí?

Lệ phí cho việc cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng/giấy phép.

Xem thêm: Phí đăng ký thành lập công ty là bao nhiêu?

Mất bao lâu thời gian để nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động?

Kể từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời gian tối đa để doanh nghiệp có thể nhận về giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ là 4 tháng. Tuy nhiên khoảng thời gian này có thể rút ngắn về ít nhất 1 đến 2 tháng tùy thuộc vào thời gian hoàn thiện thủ tục của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710