zalo-icon
phone-icon

Thủ Tục Cung Cấp Dữ Liệu Đất Đai

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

2.1. Thành phần hồ sơ (Điều 11 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)

Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC

2.2. Số lượng hồ sơ

1 bộ

3. Trình tự thực hiện

(Khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT)

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy.

Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Tham khảo thêm thôg tin: Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất 2023

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ, thì việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho người sử dụng đất biết.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết

Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhận kết quả.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

4.1. Thẩm quyền thực hiện

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

4.2. Thời hạn giải quyết

Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong này; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đông.

Tìm hiểu thêm: Thủ Tục Chuyển Đổi Quyền Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Để Thực Hiện Dồn Điền Đổi Thửa

5. Kết quả thủ tục hành chính

Thông tin liên quan đến thửa đất như Bản vẽ trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 – 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710