zalo-icon
phone-icon

Chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024

Chuyển mục đích sử dụng đất là hoạt động mang tính điều chỉnh đất đai. Hoạt động này được thực hiện khi tình hình kinh tế xã hội có sự biến chuyển, dẫn đến nhu cầu sử dụng đất cũng có sự thay đổi. Vậy chuyển mục đích sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào? Hãy theo dõi bài viết của Luật Thành Công dưới này nhé!

Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất thay đổi mục đích sử dụng đất theo nhu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể là dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện cũng như nhu cầu sử dụng đất của người sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư. Trên cơ sở những căn cứ này, tuỳ theo chủ thể sử dụng đất mà UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện sẽ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất
Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Nhìn chung thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giống với thẩm quyền giao, cho thuê đất. Quy định này nhằm điều phối đất đai một cách thống nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng UBND cấp xã không có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và một số trường hợp pháp luật không đề cập đến quyền được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cũng không có thẩm quyền cho phép sử dụng đất đối với họ.

Theo Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

 • UBND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước;
 • UBND cấp huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ cá nhân, gia đình.

Luật Đất đai năm 2013 không quy định thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Có nghĩa là các chủ thể nêu trên không được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất

Xã hội thì ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng đất thì ngày càng đa dạng hơn. Trong quá trình sử dụng đất, những biến động thường xuyên về mục đích sử dụng đất là điều bình thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Nhà nước không thực hiện nghiêm minh quản lí quá trình chuyển mục đích sử dụng đất mà trái lại, Nhà nước lại ban hành nhiều trường hợp nhiều khía cạnh cho việc chuyển mục đích sử dụng đất.

 Việc chuyển mục đích sử dụng đất làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng sẽ thay đổi theo.. Theo khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 thì khi chuyển mục đích sử dụng đất, “chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất ngay sau khi chuyển mục đích sử dụng”.

Các trường hợp chuyển mục đích đất phải xin phép

Chuyển mục đích phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013):

 • Một là, chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Hai là, chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ hoặc đầm;
 • Ba là, chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Bốn là, chuyển đất phi nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Năm là, chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Sáu là, chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Bảy là, chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại và dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại và dịch vụ hoặc đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Bạn muốn sử dụng đất phi nông nghiệp để xây nhà ở nhưng bạn không biết làm như thế nào? Tham khảo ngay Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Phải Được Phép Của Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền

Các trường hợp chuyển mục đích đất phải xin phép
Các trường hợp chuyển mục đích đất phải xin phép

Các trường hợp không phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013 không có nội dung quy định về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép như Luật Đất đai năm 2003. Về mặt lí thuyết chúng ta có thể suy luận trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên (khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013) thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tuy nhiên theo Thông tư 02/2015/TT-BTNMT thì chỉ những trường hợp sau đây được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng kí biến động, cụ thể:

 • Một là, chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc hoặc gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;
 • Hai là, chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710