zalo-icon
phone-icon

Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐẦU TƯ LÀ GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án (điều 188 Luật Đất đai 2013).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Hồ sơ đất đai:

+ Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất;

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:

+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính) (Mẫu số 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) (Mẫu 01/TSDĐ ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

+ Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy định của pháp luật vê thuế (bản chính, nếu có) (Mẫu số 11/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính).

+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).

Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.

Tham khảo thêm: Vi bằng là gì? Vi bằng thừa phát lại là gì? Thủ tục ? 

4. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi là chung người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp hồ sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

 Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 06 ngày)

– Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 03 ngày):

+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính vê đất đai gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiên sử dụng đất, tiên thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được trừ vào tiên sử dụng đất, tiên thuê đất theo quy định pháp luật; In thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất (nếu có);

+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định. Lưu ý: Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất thì lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất (trong vòng 01 ngày).

 + Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).

– Tại Cơ quan thuế, cơ quan tài chính (không quá 03 ngày):

+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đê nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;

+ Tiếp nhận thông tin vê các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiên sử dụng đất, tiên thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có – thời hạn thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 02 ngày).

+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;

+ Phát hành thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử dụng đất, tài sản gắn liên với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.

Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)

Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Xem thêm: Công trình ngầm là gì? Quy định về đất xây dựng công trình 

5. Thẩm quyền giải quyết và thời gian giải quyết

5.1. Thẩm quyền giải quyết:

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (đối với trường hợp phải cấp giấy chứng nhận): Sở Tài nguyên và Môi trường;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố;

– Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính.

5.2. Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

Thời gian được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Tìm hiểu thêm: Quy hoạch 1/500 là gì? Ý nghĩa của việc quy hoạch 1/500

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính hoặc Giấy chứng nhận (đối với trường hợp phải cấp giấy chứng nhận).

NẾU BẠN CHƯA RÕ HOẶC CÒN VƯỚNG MẮC BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0931 060 668 – 0963 766 477 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710