zalo-icon
phone-icon
11/10/2022 Hồ Đặng Lâu

Vi Bằng – Thừa Phát Lại

TƯ VẤN VI BẰNG – THỪA PHÁT LẠI

I. Vi bằng là gì? Thừa phát lại là gì?

– Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

– Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn, được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc theo quy định và pháp luật có liên quan.

II. Thủ tục lập vi bằng

– Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc lập vi bằng, nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện;

– Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực;

– Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng;

– Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng; 01 bản lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng;

– Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng theo quy định; vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định tại khoản. Việc từ chối phải được thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký.

– Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp.

III. Hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng

– Vi bằng lập thành văn bản viết bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau:

  + Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại lập vi bằng;

  + Địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm lập vi bằng;

  + Người tham gia khác (nếu có);

  + Họ, tên, địa chỉ người yêu cầu lập vi bằng và nội dung yêu cầu lập vi bằng;

  + Nội dung cụ thể của sự kiện, hành vi được ghi nhận;

  + Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;

  + Chữ ký của Thừa phát lại lập vi bằng và đóng dấu Văn phòng Thừa phát lại, chữ ký của những người tham gia, chứng kiến (nếu có) và có thể có chữ ký của những người có hành vi bị lập vi bằng.

– Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh, băng hình và các tài liệu chứng minh khác.

IV. Thỏa thuận về việc lập vi bằng

– Cá nhân, tổ chức muốn lập vi bằng phải thỏa thuận với Trưởng Văn phòng Thừa phát lại về việc lập vi bằng với các nội dung chủ yếu sau:

  + Nội dung cần lập vi bằng;

  + Địa điểm, thời gian lập vi bằng;

  + Chi phí lập vi bằng;

  + Các thỏa thuận khác, nếu có.

– Việc thỏa thuận lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Người yêu cầu phải cung cấp các thông tin và các tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng, nếu có.

– Văn phòng Thừa phát lại phải vào sổ theo dõi việc thỏa thuận lập vi bằng

V. Giá trị pháp lý của vi bằng do Thừa phát lại lập

– Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án;

–  Vi bằng là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Lập vi bằng trong các trường hợp sau:

     – Chuyển nhượng/Mua bán Quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay;

     – Mua/Bán nhà mà chưa có sổ đỏ;

     – Mua/Bán nhà đất nhưng trong sổ đỏ không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

     – Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất;

     – Hợp đồng vay mượn tiền;

     – Di chúc;

     – Hợp đồng thuê mượn tài sản;

     – Hợp đồng bàn giao tài sản;

     – Biên bản họp gia đình;

     – Biên bản ghi nhận hành vi hoặc sự kiện pháp lý;

     – Ghi nhận các sự kiện, hành vi tạo lập chứng cứ trước tòa.

     – Xác lập tình trạng nhà khi xây dựng, cho thuê, thế chấp;

     – Xác nhận sự chậm trễ trong xây dựng công trình;

     – Xác nhận tình trạng tài sản thừa kế, tài sản trước, trong và sau hôn nhân;

     – Xác nhận hành vi chiếm giữ, sử dụng nhà, tài sản, trụ sở;

     – Xác nhận hành vi lấn chiếm nhà, đất trái pháp luật, gây ô nhiễm, tiếng ồn;

     – Xác nhận hàng giả được bày bán, hàng kém chất lượng; giao nhận hàng hóa

  không đúng quy cách, số lượng, chủng loại; hành vi cạnh tranh không lành

  mạnh;

      – Xác nhận hành vi quảng cáo bảng hiệu, nhãn mác sản phẩm vi phạm bản

  quyền đã đăng ký;

     – Xác nhận việc phát sóng các chương trình trên truyền hình vi phạm bản

  quyền đã đăng ký;

      – Xác nhận việc giao nhận tiền, tài sản, hàng hóa, giấy tờ có giá trị;

     – Xác nhận việc tổ chức  cuộc họp cổ đông, thành viên công ty;

      – Xác nhận giao thông báo đòi nhà, đòi nợ và các loại thông báo khác;

      – Xác nhận hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí….; hành vi vu

   khống;

      – Xác nhận sự kiện  pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Tạo nên và gìn giữ sự khác biệt tích cực là văn hóa của TSCG Lawyers. So với các Công ty Luật khác, ngoài tiêu chuẩn chung là sự chuyên nghiệp, chúng tôi còn có những sự khác biệt tạo nên uy tín của TSCG Lawyers, đó là:

– chuyên nghiệp và tận tâm;

– Tính trách nhiệm cao trong công việc;

– Chăm sóc Quý khách hàng như người thân;

– Chia sẻ khó khăn với Quý khách hàng;

– Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và nhận được sự tin tưởng từ Quý khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 0963 766 477 – 0931 060 668

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710