zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất hiện nay

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội là một công cụ quan trọng giúp người tham gia bảo hiểm xã hội ủy quyền cho một người khác để đại diện và lấy sổ bảo hiểm xã hội của họ. Thông qua mẫu giấy này, người ủy quyền chia sẻ quyền và trách nhiệm về việc quản lý và truy cập thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội của mình.

1. Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội 1 lần là gì?

Mẫu giấy ủy quyền rút BHXH 1 lần là một tài liệu pháp lý được sử dụng để ủy quyền cho người khác thực hiện việc rút tiền từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần duy nhất. Mẫu giấy ủy quyền này cung cấp thông tin về người được ủy quyền, người ủy quyền và các chi tiết liên quan đến việc rút tiền BHXH.

Xem thêm: Mẫu đơn xin học thêm mới nhất 2023 và cách viết như thế nào? 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

I. Người ủy quyền: (1)

Họ và tên: ……………………………, sinh ngày ……. /…… /……….

Mã số BHXH: ……………………………………………………………..

Loại chế độ được hưởng: ………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………

Số CMND/số Căn cước công dân/số hộ chiếu/: ………… do …………… cấp ngày …./…./…. ……… /…….. /……….

Số CMND/số Căn cước công dân/số hộ chi

Nơi cư trú (1): ……………………………………………………………..

II. Người được ủy quyền: (2)

Họ và tên: …………………………………., sinh ngày/: ………… do …………… cấp ngày …./…./….

Nơi cư trú (1): …………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………..

III. Nội dung ủy quyền (3):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV: Thời hạn ủy quyền (4): ……………………………………

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.

Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

…, ngày … tháng … năm ….

Chứng thực chữ ký
‎ của người ủy quyền (4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

…, ngày … tháng … năm …

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm ….

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download Biểu Mẫu Tại Đây !

Việc sử dụng mẫu giấy ủy quyền rút BHXH 1 lần giúp đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện cho các bên liên quan trong quá trình rút tiền từ BHXH. Tuy nhiên, trước khi sử dụng mẫu giấy này, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các quy định và điều kiện liên quan đến việc rút tiền từ BHXH.

Tham khảo thêm: Quy định mới nhất về mẫu số hóa đơn điện tử 2023 

2. Thủ tục chính của mẫu giấy ủy quyền lấy sổ Bảo hiểm Xã hội

 1. Chuẩn bị mẫu giấy ủy quyền rút BHXH 1 lần mới nhất.
 2. Điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền và người ủy quyền.
 3. Kiểm tra và xác nhận rằng mẫu giấy ủy quyền đúng theo quy định của cơ quan BHXH.
 4. Nộp mẫu giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan tới cơ quan BHXH.
 5. Chờ xác nhận và giải quyết từ cơ quan BHXH.
 6. Kiểm tra và nhận sổ Bảo hiểm Xã hội đã được rút.

Lưu ý: Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, nên tham khảo với cơ quan BHXH hoặc nhờ sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý trước khi thực hiện thủ tục này.

Xem thêm: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất 2023

3. Quyền Lợi Của Người Ủy Quyền và Người Được Ủy Quyền

Khi sử dụng mẫu giấy ủy quyền rút BHXH 1 lần, người ủy quyền và người được ủy quyền cần hiểu rõ về quyền lợi của mình:

 1. Người Ủy Quyền: Người ủy quyền có quyền ủy quyền cho người khác thực hiện việc rút tiền từ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) một lần duy nhất. Quyền lợi của người ủy quyền bao gồm:
  • Được tiếp cận và rút tiền từ khoản BHXH đã được gửi góp trước đó.
  • Tiện lợi và tiết kiệm thời gian khi không cần phải tự mình thực hiện thủ tục rút tiền.
 2. Người Được Ủy Quyền: Người được ủy quyền có quyền thực hiện việc rút tiền từ BHXH thay mặt người ủy quyền. Quyền lợi của người được ủy quyền bao gồm:
  • Được thực hiện thủ tục rút tiền từ BHXH theo ủy quyền của người ủy quyền.
  • Nhận sổ Bảo hiểm Xã hội đã được rút và tiếp tục quản lý và sử dụng khoản tiền này.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên, cần tuân thủ đúng các quy định và điều kiện liên quan đến việc rút tiền từ BHXH. Điều này có thể bao gồm:

 • Điều kiện và hạn chế của việc rút tiền từ BHXH.
 • Quy trình và thủ tục cần tuân thủ.
 • Giấy tờ và thông tin cần chuẩn bị.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về quyền lợi của người ủy quyền và người được ủy quyền khi sử dụng mẫu giấy ủy quyền rút BHXH 1 lần, nên tham khảo với cơ quan BHXH hoặc nhờ sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý để đảm bảo hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710