zalo-icon
phone-icon

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất năm 2023

Khi các tranh chấp xảy ra, các bên phải tiến hành làm thủ tục khởi kiện tại tòa. Song theo luật, mẫu đơn khởi kiện là giấy tờ bắt buộc phải có tại thời điểm này. Để khách hàng hiểu rõ hơn, Luật Thành Công xin cung cấp mẫu đơn và nội dung cụ thể.

Mẫu đơn khởi kiện mới nhất năm 2023 được quy định thế nào?

Căn cứ trên mẫu số 23-DS của nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP thì người khởi kiện có thể dùng nguyên văn biểu mẫu đơn khởi kiện này để khai nội dung hoặc sử dụng các mẫu đơn khởi kiện được cải biên phù hợp với từng quan hệ tranh chấp xảy ra. Theo quy định đơn khởi kiện phải lập thành văn bản, người khởi kiện đánh máy hoặc dùng đơn khởi kiện viết tay điền đủ nội dung quy định để được Tòa án tiếp nhận.

Xem thêm: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2023

Tại Mẫu số 23-DS Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành cung cấp mẫu đơn khởi kiện cụ thể như sau:

Mẫu đơn khởi kiện số 23-DS đơn khởi kiện nghị quyết số 01/2017 

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP 

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… (1), ngày…. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………………………

Người khởi kiện: (3) ……………………………….…………

Địa chỉ: (4) ……………………………….…………

        Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5) ……………………………….…………

Địa chỉ (6) ……………………………….…………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7) ……………………………….…………

Địa chỉ: (8) ……………………………….…………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: ………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ……………………………….…………

Địa chỉ: (10) ……………………………….…………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử:  ………………………….………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

Người làm chứng (nếu có) (12) ………………………….……………….

Địa chỉ: (13) ………………………….……………….

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có). 

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

    1. ……………………………….…………
    2. ……………………………….…………
    3. ……………………………….…………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

……………………….………………………………………….………………………………………….…………

              Người khởi kiện (16)

 

 

 

Tải file mẫu đơn khởi kiện số 23-DS

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “mẫu đơn kiện“. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: 3 Mẫu đơn giải trình phổ biến nhất năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710