zalo-icon
phone-icon

Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể

Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể là gì? Cách viết hóa đơn đỏ hộ kinh doanh ? Theo dõi bài viết dưới đây để được giải đáp ngay!

SƠ LƯỢC VỀ HÓA ĐƠN

Hóa đơn có thể được hiểu là một chứng từ dó người bán lập, ghi nhận thông tin về việc trao đổi mua bán hàng hóa cho người mua, thực hiện theo đúng quy định pháp luật cung ứng dịch vụ.

Phân loại hóa đơn hộ kinh doanh cá thể 

 • Trường hợp hộ kinh doanh chỉ buôn bán các mặt hàng cho các cá nhân nhỏ lẻ thì hộ kinh doanh có thể sử dụng theo hình thức hóa đơn bán lẻ của mặt hàng đó cho bên mua
 • Trường hợp hộ kinh doanh muốn thực hiện việc kinh doanh cho các đơn vị có tư cách pháp nhân và bên mua có nhu cầu cần xuất hóa đơn VAT để chứng minh nguồn hàng hóa đầu vào. Hiện nay đã được áp dụng luật mới quy định về sử dụng hóa đơn VAT đối với hộ kinh doanh, thay vì trước đây hộ kinh doanh phải lên cơ quan thuế khai báo và mua hóa đơn VAT bản giấy để thực hiện các việc mua bán hàng hóa và xuất hóa đơn cho các pháp nhân khác nếu có nhu cầu.

Những thông tin thể hiện trên hóa đơn hộ kinh doanh cá thể

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
 • Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể
Hóa đơn hộ kinh doanh cá thể

Xem thêm: Hóa đơn đầu vào hộ kinh doanh

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ CÓ MUA HÓA ĐƠN ĐƯỢC KHÔNG?

Hóa đơn hộ kinh doanh theo quy định pháp luật hiện nay và việc áp dụng các quy định pháp luật vào thực tiễn thì hộ kinh doanh được phép mua hóa đơn VAT để thực hiện việc xuất hóa đơn trong quá trình kinh doanh của mình cho đối tác kinh doanh.

Việc hộ kinh doanh mua và sử dụng hóa đơn VAT phải được thực hiện một cách minh bạch và trung thực, nếu phát hiện trường hợp Hộ kinh doanh cá thể mua hóa đơn VAT từ cơ quan thuế để thực hiện việc mua bán hóa đơn VAT, ngay lập tức sẽ bị cơ quan thuế xử phạt hành chính, thậm chí nếu có sai phạm nặng thì có thể xử lý hình sự.

Thay vào đó khi hộ kinh doanh thực hiện việc mua hóa đơn từ cơ quan thuế phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với cơ quan thuế (khai báo thuế, khai báo tình hình sử dụng hóa đơn, đóng thuế GTGT..)

HÓA ĐƠN ĐỎ CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ?

Như vậy, hiện nay các hộ kinh doanh cá thể đều được thực hiện việc mua và sử dụng hóa đơn VAT.

Trước đây hộ kinh doanh chỉ có thể mua hóa đơn VAT được bản giấy tại cơ quan thuế quản lý nhưng đến thời điểm hiện tại, đã được thay đổi cụ thể chi tiết hơn về hóa đơn VAT hộ kinh doanh cá thể có thể sử dụng việc mua và kê khai hóa đơn VAT thông qua hệ thống thuế điện tử và những việc này hoàn toàn thực hiện trên hệ thống trực tuyến, thay vì trước đây hằng tháng phải lên cơ quan thuế báo cáo, kê khai tình hình sử dụng hóa đơn thì hiện tại việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đều đã thực hiện trên hệ thống thuế điện tử không còn phải đi lên đi xuống cơ quan thuế như trước nữa.

Nhưng để thực hiện được việc khai thuế điện tử thì hộ kinh doanh phải thực hiện mua thiết bị chữ ký số (Token), token được hiểu như là một thiết bị như USB có chức năng ký điện tử và thực hiện việc ký xuất hóa đơn điện tử.

TRÌNH TỰ MUA HÓA ĐƠN ĐỎ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Để được mua và sử dụng hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT) thì điều kiện đầu tiên bắt buộc là đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể, sau khi được cấp giấy phép kinh doanh chủ hộ hoặc đại diện hộ kinh doanh thực hiện bước tiếp theo là đăng ký cấp mã số thuế cho hộ kinh doanh (mã số thuế 13 số) sau khi thực hiện hoàn tất việc cấp mã số thuế thì thực hiện bước tiếp theo là đăng ký mua và sử dụng hóa đơn đỏ.

Trước đây việc sử dụng hóa đơn đỏ của cơ quan thuế quản lý ban hành đều sử dụng bản giấy được đóng theo tập, hiện nay việc hiện đại công nghệ hóa đã được áp dụng nên việc mua và sử dụng hóa đơn đỏ hết sức đơn giản và được thực hiện trên hệ thống thuế trực tuyến và đi cùng theo là việc kê khai thuế và tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nắm và tiện trong việc quản lý thông tin.

Qua các thông tin trên hóa đơn được thể hiện dưới 3 loại:

 • Hóa đơn tự in;
 • Hóa đơn đặt in;
 • Hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên hiện nay theo quy định về Thuế hiện hành, hộ kinh doanh cá thể được tính thuế theo phương thức trực tiếp nên không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng mà chỉ có thể xuất hóa đơn bán hàng. Hơn nữa, hộ kinh doanh cũng không được tự in avf sử dụng hóa đơn đỏ mà phải tiến hành thực hiện mua hóa đơn đỏ tại cơ quan thuế.

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN ĐỎ HỘ KINH DOANH

Để thuận tiện trong việc hướng dẫn, chỉ dẫn hộ kinh doanh cá thể viết hóa đơn đỏ, cụ thể là hóa đơn bán hàng, hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng hóa đơn đỏ tuân thủ theo mẫu cơ quan thuế quản lý phát hành, vì hộ kinh doanh cá thể không được tự in hoặc đặt in sử dụng hóa đơn đỏ, việc tự in và sử dụng hóa đơn đỏ là trái quy định pháp luật.

Mẫu hóa đơn hộ kinh doanh cơ bản như sau:

TÊN CƠ QUAN THUẾ …..             Mẫu số: 01/GTGT1/001               HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Số hiệu: 01AA/14P                                Liên 1: Lưu                              Số: 0000001

Ngày … tháng … năm ….            ĐƠN VỊ BÁN HÀNG ……..              Mã số thuế: ……………….

Địa chỉ: ……………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….

Số tài khoản: ……………………………………………………..

Họ tên người mua hàng: ………………………………………..

Tên đơn vị: ……………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Hình thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản

 

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

1

Hàng hóa mua bán, dịch vụ

Sản phẩm

Theo số lượng đặt

Số tiền hàng hóa bán

Số lượng x với số tiền hàng hóa bán

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng

 

Thuế suất GTGT (VAT): 8%

 

 

 

Tiền thuế GTGT

 

 

 

 

Tổng cộng tiền thanh toán

 

 

Số tiền viết bằng chữ:…..

 

 

 

 

 

 

Người mua hàng

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Người bán hàng

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 
Khi viết hóa đơn, lưu ý cần ghi phù hợp với từng chi tiết thông tin in trên hóa đơn, cụ thể:
 • “Ngày tháng năm” : Phụ thuộc thuộc vào quá trình hoạt động mà ghi thông tin cho phù hợp: Nếu thực hiện bán hàng hóa thì ghi ngày chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng hàng hóa, nếu kinh doanh hoạt động cung ứng dịch vụ thì ghi thông tin ngày hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, nếu kinh doanh hoạt động xây dựng là ghi thông tin ngày hoàn thành việc nghiệm thu và bàn giao công trình.
 • “Họ tên người mua hàng” : ghi đầy đủ họ tên người mua hàng, trường hợp người mua không cần lấy hóa đơn thì ghi rõ “người mua không cần nhận .hóa đơn” hoặc “ người mua không cung cấp thông tin tên, địa chỉ”
 •  “Tên đơn vị”: cần ghi thông tin tên đầy đủ hoặc ghi tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của người mua hàng
 •  “Mã số thuế”: Ghi theo thông tin chính xác mã số thuế của người mua
 •  “Địa chỉ”: Ghi đầy đủ thông tin địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế
 •  “Số tài khoản”:  ghi chính xác số tài khoản của đơn vị mua hàng.
 •  “STT”: ghi số thứ tự theo số đếm (hàng hóa bán bao nhiêu thì ghi theo số đếm)
 •  “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi rõ thông tin tên hàng hóa bán ra (tên, ký hiệu, mã)
 •  “Đơn vị tính”: ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa bán ra, tương tự như khi mua vào (ví dụ: mua vào là “cái” thì bán ra phải ghi là “cái)
 •  “Số lượng”: kê khai chính xác số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra
 •  “Đơn giá”: ghi giá bán của 1 sản phẩm, lưu ý đơn giá này chưa được tính kèm thuế GTGT
 •  “Thành tiền”: Ghi tổng số tiền được tính theo công thức: đơn giá x số lượng.
 • Lưu ý: sau khi viết xong tất cả nội dung các mặt hàng bán ra mà còn ô trống thì gạch chéo phần còn trống để tránh trường hợp không rõ ràng và thiếu trung thực
 • “Cộng tiền hàng”: Cộng tất cả các hàng của cột “thành tiền”
 • “Thuế suất thuế GTGT”: Ghi mức thuế suất tương ứng của hàng hóa dịch vụ, trường hợp được miễn thuế, không chịu thuế thì gạch chéo phần này.
 • Lưu ý rằng các sản phẩm có cùng một mức thuế suất như nhau thì mới được thực hiện viết chung trên một hóa đơn
 • “Tiền thuế GTGT”: ghi số tiền được tính theo công thức = “Cộng tiền hàng” x “Thuế suất thuế GTGT”
 • “Tổng cộng tiền thanh toán”: ghi số tiền được tính theo công thức= “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT”
 •  “Số tiền bằng chữ”: Viết số tiền bằng chữ của “Tổng cộng tiền thanh toán”
 • “Người mua hàng”: Người đi mua hàng ký và ghi rõ họ tên
 •  “Người bán hàng”: Người viết hóa đơn ký và ghi rõ họ tên.

Xem thêm: Mã số thuế hộ kinh doanh là gì?

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HÓA ĐƠN ĐỎ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT) được mua ở đâu và mua như thế nào?

Việc mua và sử dụng hóa đơn đỏ đã được phổ biến rộng rãi tuy nhiên vẫn có một số trường hợp chưa thực sự nắm rõ nguyên tắc nộp và báo cáo cho nên vẫn còn rất e dè việc sử dụng hóa đơn đỏ này. Hiện nay để thực hiện thủ tục mua và sử dụng hóa đơn đỏ Hộ kinh doanh chỉ cần mang theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể và Giấy chứng nhận đăng ký thuế, đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục thuế cấp quận/huyện) để đăng ký mua và sử dụng hóa đơn đỏ. Mọi thủ tục đều được công khai và minh bạch tại cơ quan thuế.

Sử dụng hóa đơn đỏ (hóa đơn VAT) có cần phải thực hiện nghĩa vụ thuế nào khác không?

Khi hộ kinh doanh đã sử dụng hóa đơn đỏ bắt buộc phải thực hiện thêm các nghĩa vụ thuế như báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng thời hạn theo quy định pháp luật và nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế theo mức hóa đơn bán hàng xuất ra.

Mua và sử dụng hóa đơn đỏ có bất cập gì không?

Việc mua và sử dụng hóa đơn đỏ đối với hộ kinh doanh đã được cải thiện hơn nhiều so với trước đây và thủ tục cũng đã được lượt bỏ bớt để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh được mua và sử dụng hóa đơn. Cơ quan thuế theo dõi và giám sát việc đảm bảo người nộp thuế tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện hoàn tất nghĩa vụ thuế

Có bắt buộc phải lưu giữ hóa đơn trong 1 khoản thời gian dài không?

Việc lưu giữ và bảo quản hóa đơn để sau này nếu có phát sinh trong quá trình kinh doanh để có đối soát và đối chứng nếu có phát sinh.  Hóa đơn đã được tạo lập trong các tổ chức, hộ, cá nhân không phải là đơn vị kế toán được lưu trữ và bảo quản như tài sản riêng của tổ chức, hộ, cá nhân đó. Vì vậy việc lưu trữ chỉ để thuận tiện trong việc đảm bảo và có đối soát.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VỀ HÓA ĐƠN ĐỎ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI LUẬT THÀNH CÔNG

Qua các thông tin đã hướng dẫn và cung cấp trên, chắc hẳn bạn đã biết và nắm được phương thức viết hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể. Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc về các thủ tục pháp lý nào liên quan đến hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh của đơn vị Luật Thành Công.
 
Công ty Luật Thành Công luôn luôn đồng hành và hỗ trợ pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm trong tất cả lĩnh vực về pháp lý và thái độ làm việc chuyên nghiệp, Luật Thành Công luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình đến quý khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710