zalo-icon
phone-icon
11/03/2023 Hồ Đặng Lâu

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là gì? Chủ hộ kinh doanh cá thể là gì? Quyền lợi và nghĩa vụ chủ hộ kinh doanh? Hộ kinh doanh cá thể có tư cách pháp nhân không? Tất cả sẽ được giải đáp tại bài viết dưới đây của Luật Thành Công.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Cách đặt tên hộ kinh doanh cá thể

Cũng giống như thành lập công ty, các hộ gia đình cũng phải có tên riêng.

 • Tên hộ kinh doanh bao gồm 2 yếu tố: “hộ kinh doanh + tên riêng hộ kinh doanh”.
 • Tên hộ kinh doanh không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” vì dễ nhầm lẫn với loại hình kinh doanh.
 • Tên cá nhân của hộ kinh doanh không giống với tên của các hộ kinh doanh đã đăng ký khác trong huyện.
 • Không sử dụng tiếng Anh để đặt tên cho hộ kinh doanh. Nếu được sử dụng, hãy chắc chắn rằng có một khoảng thời gian giữa các nhân vật. Ví dụ: Hộ kinh doanh tại Luật Thành Công.

Xem thêm: Thành lập công ty trọn gói

Trong thực tế,

 • Đối với các cửa hàng tự phát (không đăng ký giấy phép kinh doanh) khi làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, tên cửa hàng cũ có thể hoặc không phải thay đổi.
 • Thay đổi trong trường hợp tên cửa hàng đã được đăng ký trước đó bởi một hộ kinh doanh khác và ngược lại, nếu tên cửa hàng chưa được đăng ký bởi hộ kinh doanh khác, bạn vẫn có quyền đăng ký tên đó. Để đảm bảo tên của bạn có được phê duyệt hay không, hãy gửi đơn của bạn đến Ủy ban nhân dân quận để làm rõ.

Xem thêm: Cách đặt tên công ty đúng pháp luật 

Chủ hộ kinh doanh cá thể là gì ?

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân người Việt Nam, một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ và chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, không được sử dụng quá mười lao động, không có con dấu và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Như vậy, “Chủ hộ kinh doanh cá thể có thể là một cá nhân hoặc một nhóm người trong hộ gia đình đứng tên hộ kinh doanh cá thể”. Chủ hộ kinh doanh cá thể sẽ là người đại diện theo pháp luật và có quyền vô hạn đối với hộ kinh doanh của họ. Ngoài ra, chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh phải thực hiện đầy đủ hết nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Quyền lợi và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh cá thể

Quyền của chủ hộ kinh doanh cá thể 

 • Hộ kinh doanh được tự do kinh doanh các ngành, nghề không bị pháp luật cấm; chủ động lựa chọn ngành nghề, nghề nghiệp và địa điểm kinh doanh.
 • Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký hợp đồng.
 • Tuyển dụng, thuê, sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh và phù hợp với quy định về số lượng lao động tối đa mà hộ kinh doanh có thể sử dụng.
 • Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Từ chối yêu cầu cung cấp tài nguyên không đúng quy định của pháp luật.
 • Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Xem thêm: Thuế hộ kinh doanh cá thể phải nộp bao gồm những gì?

Quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.

 • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký kinh doanh lần đầu và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm bàn giao việc tiếp nhận hồ sơ cho người nộp đơn sau khi nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Trong thời hạn quy định 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

 • Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo chấm dứt hoạt động và trả lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký. thời gian trả tất cả các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
 • Hộ kinh doanh có quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm: Điều kiện để thành lập hộ kinh doanh cá thể

Nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh cá thể 

Không kinh doanh trong các dòng kinh doanh bị cấm. Trường hợp hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh các dòng kinh doanh bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đáp ứng điều kiện kinh doanh ngành nghề:

Nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật và bảo đảm duy trì điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Việc quản lý nhà nước về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc hộ kinh doanh có phù hợp với điều kiện kinh doanh theo quy đinh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền nêu rõ hộ kinh doanh có điều kiện kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì Văn phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Lưu ý:

 • Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động. ‘
 • Có trách nhiệm bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
 • Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi các nội dung đăng ký hộ kinh doanh, công bố thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. quy định của pháp luật. Đặc biệt:
 • Hộ kinh doanh có trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin khai báo trong hồ sơ hộ kinh doanh; trường hợp phát hiện thông tin khai báo, báo cáo không chính xác, không đầy đủ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thông tin đó.

Xem thêm: Thủ tục và hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh có tư cách pháp nhân hay không?

Giống với hình thức doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể cũng không có tư cách pháp nhân.
 
Theo quy định thì pháp nhân sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tài sản riêng của mình, mà hộ kinh doanh lại chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của chủ sở hữu và sẽ chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy hộ kinh doanh không thể có tư cách pháp nhân.
 
Trên cơ sở này có thể thấy, hộ kinh doanh đã không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên. Do vậy, hộ kinh doanh sẽ không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, văn phòng đại diện, không được mở chi nhánh và không được thực hiện các quyền mà các doanh nghiệp đang thực hiện.
Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn đọc hiểu được hộ kinh doanh cá thể là gì? Và những vấn đề xung quanh chủ hộ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710