zalo-icon
phone-icon

Kinh doanh các ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường

Điều kiện kinh doanh phế liệu, chất thải, vải vụn

  • Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì cơ sở sản xuất, kinh doanh phế liệu, chất thải, vải vụn thuộc đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT, cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có một trong những giấy tờ quy định chi tiết tại Phụ lục 1b TT26/2015 và các cơ sở hoạt động sau ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
  • Như vậy, cơ sở sản xuất, kinh doanh các ngành nghề ảnh hưởng đến môi trường như phế liệu, chất thải, vải vụn thuộc đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Xem thêm: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Hồ sơ đề nghị đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở;

– Ba (03) bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu.

Thẩm quyền xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

–  Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký đề án đơn giản trong các trường hợp sau đây:

  • Cơ sở nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên;
  • Cơ sở nằm trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý;
  • Cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

–  Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký đề án đơn giản, trừ các trường hợp do Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng ký.

–  Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký đề án đơn giản khi được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền bằng văn bản.

Trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản;

* Lưu ý: Quý khách hàng không cần đi lại, chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và hoàn thiện hồ sơ của Quý khách hàng với thời gian nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710