zalo-icon
phone-icon
28/11/2022 Lê Bá Thành

Phân tích, hướng dẫn áp dụng Điều 101 Luật Đất đai 2013 chi tiết nhất

Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất Đai 2013

Theo căn cứ tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà không có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, cá nhân, hộ gia đình đó phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Thứ hai, cá nhân, hộ gia đình đó trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp; làm muối tại vùng có vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Thứ ba, cá nhân, hộ gia đình đó được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là sử dụng đất ổn định; không có tranh chấp xảy ra.

Khoản 2 Điều 101 của Luật Đất Đai 2013

Theo căn cứ tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 thì cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất không có các giấy tờ và được cấp giấy chứng nhận nếu có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004.

 Thứ hai, không vi phạm pháp luật về đất đai.

Khoản 3 Điều 101 của Luật Đất Đai 2013

Theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Luật đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

Hướng dẫn áp dụng Điều 101 Luật Đất đai 2013

Theo quy định của pháp luật thì cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất nếu có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật đất đai 2013 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nhưng nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu thuộc một trong hai trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp 1: Cá nhân, hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận khi có đủ 04 điều kiện sau:

Thứ nhất, cá nhân, hộ gia đình đó đang sử dụng đất trước ngày 1.7.2014.

Thứ hai, cá nhân, hộ gia đình đó có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Thứ ba, trực tiếp sản xuất nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ tư, cá nhân, hộ gia đình nay đã được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là cá nhân, hộ gia đình đó đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp xảy ra.

Lưu ý: Đối với trường hợp này thì cá nhân, hộ gia đình không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất mà cá nhân, hộ gia đình đó không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Đất đã được cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004;
  • Không vi phạm pháp luật về đất đai;
  • Hiện nay đã được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất sử dụng này không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch đó.

Lưu ý: Đối với trường hợp này thì cá nhân, hộ gia đình phải nộp tiền sử dụng đất.

Thực tế áp dụng thì quy định này là phù hợp và đảm bảo được tính khách quan. Vì theo quy định hiện hành thì cần phải có những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo căn cứ tại Điều 100 Luật đất đai 2013. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế thì đã có rất nhiều trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật nhưng có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Do đó, quy định của pháp luật về vấn đề này đã giải quyết được thực tế xảy ra.

Vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ pháp lý làm cơ sở pháp lý để Nhà nước thừa nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khi giải quyết tranh chấp về đất đai giữa các chủ thể;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ để tạo ra các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước như quyết định theo dõi biến động, đăng ký, kiểm soát các giao dịch dân sự của người sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp phát hiện các hành vi vi phạm của các chủ thể xâm phạm đến quyền hợp pháp của người sử dụng đất hoặc xâm phạm đến lợi ích của nhà nước.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp cho nhà nước có thể quản lý nguồn tài nguyên về đất đai trên toàn bộ lãnh thổ, kiểm soát được việc chuyển nhượng, giao dịch trên thị trường và áp dụng chế tài đối với các trường hợp không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710