zalo-icon
phone-icon

Xử Lý Một Số Tình Huống Về Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Xử Lý Một Số Tình Huống Về Sổ Bảo Hiểm Xã Hội

Ví dụ: Trường hợp Người lao động có hai sổ bảo hiểm thì giải quyết như thế nào?

Cơ sở pháp lý: Khoản 5 Điều 46 Quyết định  959/QĐ-BHXH quy định như sau:

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau:  thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất;

Một số sổ BHXH được cấp cho 2 hay nhiều người: thì cơ quan BHXH giữ lại số sổ BHXH đã cấp cho người có thời gian tham gia BHXH sớm nhất, các sổ BHXH còn lại thực hiện thu hồi và cấp lại theo số sổ mới. Trường hợp người tham gia BHXH sau đã giải quyết chế độ BHXH thì tất cả các sổ còn lại cấp lại theo số sổ BHXH mới;

Trường hợp người tham gia chỉ mất hoặc hỏng 01 hoặc một số tờ rời: Giám đốc BHXH quyết định việc in lại các tờ rời bị mất hoặc in lại tờ rời từng giai đoạn bị mất và phải đảm bảo đầy đủ thời gian, mức đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN chưa hưởng các chế độ của người lao động;

Người đã hưởng BHXH một lần nếu còn thời gian tham gia BHTN chưa hưởng thì cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần thực hiện cấp lại và chốt sổ BHXH thời gian tham gia BHTN chưa hưởng;

Trường hợp người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định, thực hiện điều chỉnh và ghi, chốt lại sổ BHXH;

Trường hợp cơ quan BHXH làm mất hoặc hỏng sổ BHXH thì cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp lại sổ BHXH;

– Sổ BHXH thu hồi phải lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ BHXH.

Do vậy, Người lao động cần làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm tại cơ quan bảo hiểm, để cơ quan bảo hiểm hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, số sổ bảo hiểm xã hội được cấp lại là số sổ bảo hiểm xã hội có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sớm nhất

Dịch vụ tư vấn pháp lý Hãng Luật Thành Công: 0931.060.668

Tìm hiểu thêm thông tin

Đóng BHYT lần đầu cho người lao động như thế nào?

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp làm như nào?

Cá độ bóng đá như thế nào là hợp pháp?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710