zalo-icon
phone-icon

Thủ tục thành lập công ty đấu giá

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản thông qua các thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản được bán đó.

Đấu giá tài sản là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản 2016:

“1. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

 Như vậy, chỉ có thể đăng ký thành lập công ty đấu giá tài sản dưới hình thức doanh nghiệp đấu giá tư nhân hoặc công ty đấu giá hợp danh theo quy định của pháp luật.

Hình thức thành lập công ty đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân là chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về hoạt động của doanh nghiệp và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể tự quản lý, tự quyết định mọi hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên loại hình này sẽ rất hạn chế về việc huy động vốn.
 • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay thành viên của công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phép góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Doanh nghiệp đấu giá tư nhân
Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Công ty đấu giá hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn:.

 • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Vì được phép có thành viên góp vốn nên việc huy động vốn của công ty đấu giá hợp danh rất dễ dàng. Tuy nhiên, một khuyết điểm so với Doanh nghiệp tư nhân là khó quản lý hơn trong việc thống nhất ý kiến giữa các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.

Xem thêm: Hướng dẫn thành lập công ty cung ứng nhân lực

Hình thức thành lập công ty đấu giá tài sản
Hình thức thành lập công ty đấu giá tài sản

Điều kiện thành lập công ty đấu giá

Điều kiện thành lập công ty đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá tài sản như sau:

 • Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất một thành viên là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị đầy đủ, bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc cần phải có trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo cho hoạt động đấu giá tài sản thì chủ doanh nghiệp trong doanh nghiệp đấu giá tư nhân sẽ đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp, là đấu giá viên. Còn công ty hợp danh cần có ít nhất một thành viên là đấu giá viên.

Đấu giá viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

 • Là Công dân Việt Nam thường trú và sinh sống tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đấu giá viên phải có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành như luật, kinh tế, kế toán, ngân hàng;
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật Đấu giá tài sản;
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề.

Cơ quan cấp giấy phép hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản:

Là Sở Tư pháp – nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đặt trụ sở.

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản:

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản gồm những mục sau đây:

 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;
 • Giấy tờ xác nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự đấu giá;
 • Bản lý lịch tư pháp;
 • Một ảnh cỡ 3 x 4 cm;
 • Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá.

Kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ, trong thời hạn 15 ngày; Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp đấu giá tài sản:

Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân phải do chủ doanh nghiệp lựa chọn, còn tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn nhưng luôn tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải đặt với cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty môi giới việc làm

Hồ sơ đăng ký hoạt động sau khi thành lập công ty đấu giá tài sản

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động công ty đấu giá tài sản;
 • Các điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, cần thiết cho hoạt động đấu giá.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày; Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp bị từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản.

Hồ sơ đăng ký hoạt động sau khi thành lập công ty đấu giá tài sản
Hồ sơ đăng ký hoạt động sau khi thành lập công ty đấu giá tài sản

Dịch vụ thành lập công ty đấu giá tài sản của Luật Thành Công

Chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mà còn có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí trọn đời cho Quý khách khi có yêu cầu:

 • Tư vấn điều kiện đăng kí hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp Giấy đăng kí hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Soạn thảo hồ sơ, đề án hoạt động xin cấp Giấy đăng kí hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy đăng kí hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy đăng kí hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lí sau khi nhận Giấy đăng kí hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết liên hệ Luật Thành Công để được giải đáp cụ thể các thắc mắc hơn.

Những câu hỏi thường gặp liên quan đến thành lập công ty đấu giá tài sản

Công ty đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động khi nào?

Doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động trong các trường hợp như giải thể; hợp nhất, bị sáp nhập; phá sản; bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Tên công ty đấu giá tài sản cần lưu ý những điểm gì?

Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân phải do chủ doanh nghiệp lựa chọn còn tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên tự thỏa thuận, lựa chọn nhưng luôn tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp và phải đặt với cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân” hoặc “công ty đấu giá hợp danh”.

Công ty đấu giá bị thu hồi Giấy phép hoạt động khi nào?

Khi không đáp ứng các điều kiện thành lập công ty đấu giá; nội dung kê khai trong hồ sơ là giả mạo; hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi không gửi báo cáo mà tái phạm.

Không có giấy phép hoạt động đấu giá tài sản có bị phạt không?

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện cuộc đấu giá khi không có chức năng đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

 • Hủy kết quả đấu giá tài sản nếu tài sản đấu giá là tài sản công hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét lại việc hủy kết quả đấu giá khi đó không phải là tài sản công.
 • Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện đấu giá tài sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710