zalo-icon
phone-icon

Đất khai hoang là gì? Quy định mới cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Đất đai là một trong những từ khóa phổ biến và luôn được tìm kiếm hàng đầu, không chỉ trong quá khứ mà còn ở hiện tại. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chưa nắm rõ về các quy định liên quan đến sử dụng đất, bao gồm cả việc lấn chiếm đất và quá trình khai hoang đất. Cụ thể, việc xác định mục đích sử dụng đất, việc trao quyền sử dụng đất cho tổ chức hoặc cá nhân đòi hỏi sự can thiệp của nhà nước, và việc này còn chưa được thực hiện một cách hợp pháp và minh bạch.

Để bảo vệ quyền lợi của họ và có cái nhìn rõ ràng hơn về việc khai hoang đất, cải tạo đất, hay thực hiện các quyền liên quan đến đất, như việc được cấp sổ đỏ hoặc đền bù đất trong những trường hợp cụ thể, người dân cần nắm vững thông tin và quyền hạn của họ trong quá trình tham gia vào các hoạt động quản lý đất đai của nhà nước.

Một số câu hỏi cụ thể mà người dân thường đặt ra là: “Đất khai hoang là gì?” và “Quy định hiện tại về việc cấp sổ đỏ cho đất khai hoang là gì?” Công ty luật Quốc tế Thành Công sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Đất khai hoang là gì?

Để định nghĩa về đất khai hoang, trước đây, chúng ta có thể tham khảo khoản 1 điều 2 trong Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực và hiện nay, không có quy định cụ thể về khái niệm đất khai hoang. Tuy nhiên, từ góc độ tổng quan, chúng ta có thể hiểu đất khai hoang là loại đất chưa được sử dụng hoặc giao quyền sử dụng từ nhà nước cho bất kì tổ chức hoặc cá nhân nào. Đất khai hoang chưa trải qua quá trình sử dụng hoặc cải tạo.

Các cá nhân hoặc tổ chức muốn sử dụng hoặc tác động lên đất khai hoang phải tuân theo các điều kiện và quy định của nhà nước. Nếu không đáp ứng các yêu cầu đó, họ sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất từ phía nhà nước.

Tìm hiểu thêm: Quy hoạch 1/2000 là gì? Phân biệt quy hoạch 1/2000 và 1/500

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không?

Việc cấp sổ đỏ cho đất khai hoang là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng trong từng trường hợp. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét nhiều yếu tố và tiêu chuẩn khác nhau. Đất khai hoang có thể được cấp sổ đỏ, tuy nhiên, điều này cần tuân theo các quy định sau đây:

Trường hợp đất khai hoang có giấy tờ:

Theo quy định của Điều 100 trong Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được cấp sổ đỏ, đất khai hoang cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 của Điều 100. Hoặc có thời gian khai hoang, chiếm hữu, sử dụng đất theo khoản 1 của Điều 20 trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Ví dụ, hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng đất có nhà ở hoặc các công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Điều này đòi hỏi việc khai hoang đã diễn ra trong một khoảng thời gian đáng kể và ổn định.

 • Được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã rằng không có tranh chấp về quyền sử dụng đất tại vị trí đó. Tính ổn định và không có tranh chấp về việc sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Trong trường hợp đất đang trong tình trạng tranh chấp, việc xác định người sử dụng đất và cấp sổ đỏ sẽ gặp khó khăn.

 • Việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được thông qua bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này bao gồm tuân thủ các quy chuẩn và quy định liên quan đến việc sử dụng đất, chẳng hạn như quy hoạch đất nông nghiệp hoặc đất ở.

Trường hợp đất khai hoang không có giấy tờ

Ngoài các loại giấy tờ quy định tại Điều 100, có thể vẫn cấp sổ đỏ cho đất khai hoang nếu đáp ứng các quy định tại Điều 101 của Luật Đất đai năm 2013. Các điều kiện được xác định thông qua hai mốc thời gian cụ thể như sau:

 • Hộ gia đình hoặc cá nhân đã sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.
 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đất của hộ gia đình hoặc cá nhân. Điều này xác định rằng họ đã sinh sống lâu dài và ổn định tại khu vực đó.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất của nhà nước. Ví dụ, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặc làm muối tại các vùng kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 • Được xác minh bởi Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa phương rằng họ đã sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp với bất kì người nào.

Các điều kiện này phải được đáp ứng để có thể cấp sổ đỏ cho đất khai hoang. Nếu diện tích đất khai hoang lớn hơn hạn mức, người dân có thể xem xét chuyển đổi sang hình thức thuê quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Xem thêm: ĐẤT SỬ DỤNG CHO KHU CÔNG NGHỆ CAO LÀ GÌ? QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không
Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không

Hộ gia đình và cá nhân đã sử dụng đất từ trước ngày 01/07/2004 có thể đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ trong trường hợp họ đáp ứng các quy định sau:

 1. Thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai trong thời gian khai hoang và sử dụng đất cho đến thời điểm được xem xét.

 2. Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận rằng đất không có tranh chấp. Điều này đảm bảo rằng tại địa phương, quy hoạch sử dụng đất, và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ngoài ra, việc này cũng đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện theo trình tự quy định.

Nếu hộ gia đình hoặc cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện này, họ sẽ được cấp sổ đỏ. Diện tích đất được cấp sẽ căn cứ vào hạn mức quy định bởi Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Nếu diện tích đất khai hoang vượt quá hạn mức quy định, phần vượt quá này phải được chuyển sang hình thức thuê.

Đất khai hoang bị nhà nước thu hồi có được đền bù hay không ?

Để trả lời cho câu hỏi về việc đền bù đất khai hoang khi Nhà nước thu hồi đất, chúng ta cần tuân theo quy định của pháp luật. Khi xảy ra tình huống Nhà nước thu hồi đất, và đất đang được sử dụng cho mục đích đất khai hoang, việc đền bù có thể xảy ra, nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai:

Điều 75 của Luật Đất đai quy định về điều kiện được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng. Các điều kiện bồi thường bao gồm:

” Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

“1.Hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm. Họ phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai, mà chưa được cấp.”

Bạn có thể đang tìm kiếm: Khái niệm và những quy định của pháp luật về thu hồi đất

Như vậy, theo quy định trên, đất khai hoang sẽ được Nhà nước đền bù khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng. Đây là những mục đích quan trọng nhằm đảm bảo lợi ích cộng đồng và quốc gia.

 • Đất đang được sử dụng không phải là đất thuê hoặc đã được thanh toán tiền thuê đất hàng năm, hoặc có hợp đồng thuê đất có thời hạn. Điều này đảm bảo rằng đất đang trong sở hữu hoặc quyền sử dụng của người dân và không có mâu thuẫn về việc thuê đất.

 • Đất khai hoang đã đáp ứng các yêu cầu và có đủ các giấy tờ liên quan, bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các giấy tờ này giúp xác định quyền sử dụng đất và phê duyệt quyền sử dụng đất cho đất đó.

Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai, đất khai hoang có thể được đền bù khi bị thu hồi bởi Nhà nước, aslong as các điều kiện được quy định theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710