zalo-icon
phone-icon
03/03/2023 Lê Bá Thành

Đất khai hoang là gì? Quy định mới cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Đất đai chính là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất ở mọi thời điểm. Khá nhiều người dân còn đang chưa hiểu rõ về việc lấn chiếm, sử dụng đất về đất khai hoang. Các mục đích sử dụng đất cụ thể, trao quyền sử dụng cho bất kì tổ chức hay bất kì cá nhân nào cũng chưa được nhà nước sử dụng hợp lí.

Để bảo vệ quyền lợi, cũng như hiểu rõ hơn khi khai hoang đất có thể cải tạo , làm nông nghiệp , hoặc sử dụng các quyền khác, loại đất được cấp sổ đỏ hay được đền bù trong những trường hợp nào? Thì người dân cần nắm những thông tin, quyền hạn của mình trong các hoạt động quản lí nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Câu hỏi được đặt ra là vậy thì Đất khai hoang là gì? Quy định mới cấp sổ đỏ cho đất khai hoang sẽ như thế nào? Cùng Công ty luật Quốc tế Thành Công tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Đất khai hoang là gì?

Trước đây, khái niệm về đất khai hoang được quy định tại khoản 1 điều 2 Thông tư 52/2014/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực. Do đó, luật hiện nay không có quy định chính xác về khái niệm đất khai hoang. Nhưng để xét về mặt phổ biến khi nhắc đến đất khai hoang thì đứng trên trên góc độ khách quan chúng ta có thể hiểu là loại đất để khang hóa, đất chưa được nhà nước giao quyền sử dụng cho bất kì cho một cá nhân hay tổ chức nào. Đất khai hoang chưa được sử dụng và cải tạo.

Người dân định đoạt, sử dụng, hoặc có tác động khác lên đất nhưng chưa đủ điều kiện thì vẫn không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không?

Đây là một câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm khi nhắc đến vấn đề đất khai hoang. Và để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải xét nhiều trường hợp để đưa ra đáp án phù hợp nhất. Đất khai hoang được cấp sổ đỏ, nhưng cần phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Trường hợp đất khai hoang có giấy tờ:

Theo quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 bên cạnh đó là Nghị định 43/2014/NĐ-CP đây đều là những quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất :

+ Có một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100. Hoặc có thời gian khai hoang, chiếm hữu, sử dụng theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Cho đến nay, việc khai hoang được xem là thời gian tương đối dài, ổn định;

+ Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp tại nơi có đất nơi có đất. Tính chất sử dụng đất lâu dài, ổn định và không có tranh chấp nhắm được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Vì nếu đất đang trong tình trạng tranh chấp thì chưa thể xác định được ai là người sử dụng cũng như để cấp cho họ.

+ Việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phải phù hợp với quy chuẩn với quy hoạch  cũng như kế hoạch sử dụng đất mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. Ví dụ trong khoảng thời gian đó thích hợp về các quy hoạch đất nông nghiệp , đất ở được xác định rõ ràng . 

Như vậy có thể nói rằng,đối với trường hợp sử dụng hoặc xây dựng trên đất khai hoang chưa được cấp sổ nhưng nếu có các loại giấy tờ theo quy định trên thì được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp đất khai hoang không có giấy tờ

Ngoại trừ các loại giấy tờ quy định tại điều 100  kể trên, vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu như đáp ứng được các quy định tại điều 101, Luật đất đai 2013.
Các điều kiện của quy định được thể hiện qua 2 mốc thời gian cụ thể như sau:

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 01/7/2014:

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đất của hộ gia đình, cá nhân. để xác định được họ đã sinh sống lâu dài, ổn định ở khu vực đó.

– Trực tiếp làm các công việc liên quan nhằm mục đích nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất của nhà nước. Ví dụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác minh là họ sử dụng đất ổn định và không có tranh chấp với bất kì ai.

Phải có đủ các điều kiện này, thì họ được sẽ nhà nước cấp sổ đỏ trong hạn mức. Nếu diện tích đất khai hoang lớn hơn hạn mức, phải chuyển sang hình thức thuê quyền sử dụng đất nếu người dân có nhu cầu.

Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không
Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hay không

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ trước ngày 01/7/2004:

– Thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai trong thời gian khai hoang, sử dụng đất cho đến thời điểm được xem xét.

– Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp. Nhằm đảm bảo về mặt thực tế tại địa phương, về quy hoạch sử dụng đất, xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận đối với nơi đã có quy hoạch. Bên cạnh đó đúng pháp luật, tuân thủ theo trình tự.

Nếu hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đủ các điều kiện này, thì người khai hoang đất sẽ được cấp sổ đỏ. Diện tích đất được cấp căn cứ theo hạn mức do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định. Nếu vượt hạn mức quá thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.

Đất khai hoang bị nhà nước thu hồi có được đền bù hay không ?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải xét các điều để phù hợp và đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật. Khi Nhà nước thu hồi đất, và vấn đề được nhắc đến là Đất khai hoang thì trong trường hợp này có thể được đền bù nhưng phải đủ các điều kiện theo Luật đất đai:

Căn cứ Khoản 1 điều 75 Luật đất đai về Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng:

” Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

”1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Đất khai hoang
Đất khai hoang

Bạn có thể đang tìm kiếm: Khái niệm và những quy định của pháp luật về thu hồi đất

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng theo quy định trên, đất khai hoang sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh,phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đây là mục đích vì lợi ích cộng đồng quốc gia, hướng đến chất lượng quản lý, bảo vệ đất nước. Cho nên khi cần thiết thu hồi đất ở trong phạm vi quy hoạch. Thì tất cả người dân có đất trong phạm vi này khi thu hồi đất đều được nhận bồi thường thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

–  Đất đang được sử dụng không phải là đất thuê , trả tiền thuê đất hằng năm, hoặc thuê có thời hạn, đã được thanh toán . Và khi thu hồi đất sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến người dân.

– Đất khai hoang đã đủ các điều kiện theo các trường hợp có giấy tờ và đất khai hoang không có giấy tờ để được cấp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cùng các giấy tờ có liên quan. Nhằm xác định quyền sử dụng đất, được nhà nước giao đất, phê duyệt quyền sử dụng đối với đất đó.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

goingay
0963.766.477
goingay
1900 633 710