zalo-icon
phone-icon

Năm tài chính là gì? Năm bắt đầu về năm tài chính

Đối với mỗi doanh nghiệp, việc xác định năm tài khóa (năm tài chính) rất quan trọng vì đó là khoảng thời gian tổng hợp chi phí và thu nhập lợi nhuận, từ đó tạo cơ sở để so sánh giữa các năm và định hình sự phát triển của đơn vị. Vậy Năm tài chính là gì? Hãy cùng Luật Thành Công tìm hiểu chi tiết thông qua bài viết này!

Năm tài chính là gì?

Năm tài chính là gì?
Năm tài chính là gì?

Năm tài chính được hiểu đơn giản là khoảng thời gian hạch toán và báo cáo của doanh nghiệp. Ở Việt Nam, Chính phủ quy định năm tài chính là năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm hoặc năm 12 tháng khác với năm dương lịch mà Bộ Tài chính cho phép doanh nghiệp áp dụng.

Năm tài chính bắt đầu từ ngày nào?

Doanh nghiệp có thể chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch hoặc có thể chọn kỳ kế toán là mười hai tháng theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của quý trước năm sau và báo cáo cho cơ quan tài chính.

Tóm lại, ngày bắt đầu năm tài chính cho các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Việt Nam thường là theo năm dương lịch, tức là bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 của năm đó.

Năm tài chính của doanh nghiệp mới thành lập

Năm tài chính đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập được tính từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, kéo dài suốt 12 tháng theo năm dương lịch, từ ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối cùng của quý trước năm sau và phải báo cáo cho cơ quan tài chính và cơ quan thuế.

  • Niên độ tài chính là khoảng thời gian mà doanh nghiệp sử dụng để trình bày hoặc báo cáo về tình hình tài chính trong năm kế toán. Một niên độ tài chính bao gồm 12 tháng liên tiếp, tuân theo năm tài chính của doanh nghiệp. Ngày nay, quy định mới cho phép doanh nghiệp báo cáo giữa niên độ tài chính, trong đó có báo cáo theo quý và báo cáo tài chính bán niên. Báo cáo này thường bao gồm báo cáo tài chính tóm lược và phần thuyết minh, chọn lọc những thông tin quan trọng nhất.
  • Việc phân biệt giữa năm dương lịch và năm tài chính là quan trọng. Năm tài chính, còn được biết đến là năm Tài khóa hoặc Năm ngân sách, là khoảng thời gian 12 tháng được sử dụng cho kế hoạch ngân sách của tổ chức hoặc quốc gia, cũng như là thời kỳ hạch toán và báo cáo của doanh nghiệp.
  • Ở Việt Nam, năm tài chính thường bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm, tương đương với năm dương lịch. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có thể chọn áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch, tuỳ thuộc vào quy định của Bộ Tài chính và đặc thù của hoạt động kinh doanh.

Tóm lại, niên độ tài chính và sự lựa chọn về năm tài chính đều đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh rõ ràng về thời gian và chu kỳ tài chính của họ.

Thời hạn nộp và quyết toán thuế của năm tài chính

Thời hạn nộp và quyết toán thuế của năm tài chính
Thời hạn nộp và quyết toán thuế của năm tài chính

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

  • Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế gồm: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN; phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
  • Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc loại phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

Trên đây là bài viết có nội dung liên quan đến năm tài chính tại Việt Nam. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710