zalo-icon
phone-icon

Mẫu giấy vay nợ viết tay ngắn gọn, đơn giản 2022

Trong trường hợp liên quan đến việc cho vay tiền, khách hàng nên sử dụng giấy vay nợ để tránh xảy ra tranh chấp sau này hoặc có cơ sở để đòi nợ. Vậy mẫu giấy vay nợ viết tay như thế nào? Cùng Luật Thành Công tìm hiểu ngay sau đây.

Mẫu Giấy vay tiền mới nhất đơn giản, ngắn gọn

Mẫu giấy vay tiền cá nhân

*CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., tại ………………………….., chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông: …………………………………………………………………………………..     Sinh năm: …………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………. do …………………………………….. cấp ngày ……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bà: …………………………………………………………………………………..       Sinh năm: ………………………………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………………… do ………………………………………………… cấp ngày ………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………..     Sinh năm: …………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………………………….. do ………………….. cấp ngày …………

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay

Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)

Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay

– Thời hạn cho vay là …………. (……)……… kể từ ngày ký hợp đồng này.

– Ngay sau khi ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B

– Bên A thông báo cho Bên B trước một tháng khi cần Bên B thanh toán số tiền đã vay nêu trên.

Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ

– Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.

– Khi đến hạn trả nợ, bên B không trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………

– Thời hạn thanh toán nợ không quá ….. ngày nếu không có sự thỏa thuận khác của hai bên.

– Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A khi thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.

Điều 4: Mục đích vay

Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….

Điều 5: Phương thức giải quyết tranh chấp

Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền này, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam kết của các bên

– Các bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;

– Bên A cam đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;

– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;

– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;

– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn khi có sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu có sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu có);

– Các bên cam kết thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

Điều 7: Điều khoản cuối cùng

– Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.

– Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.

– Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, điểm chỉ vào Giấy vay tiền này.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký, được lập thành … (…) bản có giá trị pháp lý như nhau, giao cho mỗi bên …(…) bản để thực hiện. 

BÊN CHO VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

BÊN VAY

(Ký, điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu giấy vay nợ

mẫu giấy vay nợ mẫu giấy vay nợ mẫu giấy vay nợ

Trên đây là bài viết của Luật Thành Công chia sẻ về vấn đề “Mẫu vay nợ viết tay”. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới hotline 1900633710 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: Mẫu đề nghị tạm ứng mới nhất theo Thông tư 200 và 133 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Tìm hiểu thêm: Mẫu giấy phép xác nhận quảng cáo

Tìm hiểu chi tiết: Mẫu đơn bố mẹ cho con đất viết tay mới nhất 2023 – Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710