zalo-icon
phone-icon

Thời vụ là gì? Những điểm lưu ý về hợp đồng thời vụ

Ngày nay, người sử dụng lao động cần có sự linh hoạt trong việc tuyển dụng lao động để hỗ trợ quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi đang mùa cao điểm hoặc dự án nào đó. Bên cạnh đó, người lao động cũng có nhu cầu tìm kiếm việc làm thêm thu nhập, nâng cao kỹ năng làm nghề thì hợp đồng lao động thời vụ rất hữu ích để có thể cung cấp những lợi ích, mang lại một kết quả hiệu quả cho hai bên. Như vậy, để tìm hiểu xem công việc thời vụ là gì, ký kết hợp đồng thời vụ ra sao, Hãng Luật Thành Công sẽ giải đáp thắc mắc của bạn qua bài viết dưới đây.

Thời vụ là gì?

Thời vụ là gì?
Thời vụ là gì?

Thời vụ là những công việc ngắn hạn, mang tính tạm thời tại một đơn vị/ tổ chức. Công việc thời vụ diễn ra trong vòng dưới 12 tháng, được ghi nhận bằng hình thức hợp đồng và ký kết bởi người lao động và người sử dụng lao động.

Đối tượng, điều kiện để ký kết hợp đồng lao động thời vụ

Đối tượng của hợp đồng lao động thời vụ chính là “việc làm có trả công, mang tính chất tạm thời, thời vụ không thường xuyên và dưới 12 tháng”.

Muốn biết được điều kiện ký kết hợp đồng lao động thời vụ, trước tiên ta phải xác đinh được tính chất mà người lao động tham gia là gì, nếu bản chất của công việc là làm theo thời vụ, tạm thời, dưới 12 tháng và công việc không có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ ký kết hợp đồng lao động thời vụ. Ngoài ra, khi ký kết hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải đáp ứng đầy đủ năng lượng pháp nhân (nếu là tổ chức, doanh nghiệp) hoặc năng lực hành vi dân sự (nếu là cá nhân), đối với người lao động phải đáp ứng năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trường hợp lao động chưa thành niên, điều kiện công việc sẽ có phạm vi chặt chẽ để quản lý, tránh trường hợp bóc lột sức lao động của lao động thành niên.

Các quy định về làm thời vụ

Theo quy định pháp luật, khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động được người sử dụng lao động đảm bảo các quyền lợi sau:

 • Tham gia bảo hiểm thất nghiệp
 • Tham gia bảo hiểm xã hội
 • Được người sử dụng lao động bảo vệ quyền lợi chính đáng, ví dụ:không bị đơn phương chấm dứt hợp đồng, trả lương đúng hạn, chế độ thai sản cho lao động nữ,…
 • Khi có tranh chấp xảy ra giữa người lao động và người sử dụng lao động thì Tòa án sẽ giải quyết dựa trên cơ sở quyền lợi cho người lao động

Đồng thời, pháp luật cũng quy định khi ký kết hợp đồng lao động thời vụ, hợp đồng cần đáp ứng các nội dung cơ bản như sau: tên, địa chỉ, chứng minh thư, nội dung công việc, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng lao đồng, mức lương công việc và hình thức trả lương, thời gian làm việc và chế độ nghỉ ngơi, nghỉ thai sản, chế độ bảo hiểm xã hội, các khoản phụ cấp và bảo hộ trong lao động.

Cho nên mặc dù chỉ là công việc thời vụ, mang tính chất tạm thời nhưng pháp luật vẫn đưa ra các quy định bảo đảm chuẩn chỉnh, chi tiết và rõ ràng về loại hợp đồng này.

Hình thức của hợp đồng thời vụ

hợp đồng lao động thời vụ về hình thức cũng giống như các loại hợp đồng lao động khác. Hợp đồng lao động thời vụ cũng phải được giao kết bằng văn bản theo quy định tại Điều 14 Bộ luật lao động năm 2019. Tuy nhiên, hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng những hình thức khác như lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 162 của Bộ luật lao động năm 2019 và khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145.

Theo quy định Điều 14 của Bộ luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động thời vụ cũng giống các loại hợp đồng lao động khác là bắt buộc phải được giao kết bằng văn bản. Tuy nhiên, đối với loại hợp đồng thời vụ thời hạn dưới 01 tháng thì hai bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói trừ 3 trường hợp cụ thể sau:

 • Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên, giao kết hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng và ủy quyền cho người lao động trong nhóm ký kết.
 • Người lao động trong hợp đồng lao động thời vụ là người chưa đủ 15 tuổi;
 • Người lao động trong hợp đồng lao động thời vụ là người giúp việc gia đình

Quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với Hợp đồng lao động thời vụ

Quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với Hợp đồng lao động thời vụ
Quy định bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với Hợp đồng lao động thời vụ

Theo khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 có quy định các đối tượng bắt buộc tham gia BHXH bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 đến dưới 12 tháng, trường hợp người lao động ký kết trong hợp đồng thời vụ là người chưa đủ 15 tuổi.

Ngoài ra, theo Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 thì từ ngày 01/01/20218 người lao động làm việc theo Hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng cũng là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì doanh nghiệp chưa cần phải đóng BHXH cho người lao động.

Lợi ích khi ký hợp đồng lao động thời vụ

Với người sử dụng lao động, khi sử dụng lao động thời vụ sẽ giúp cho họ có sự linh hoạt về nhân sư, tăng công nhân khi đang mùa cao điểm và cắt giảm nhân sự khi qua thời gian cao điểm. Ngoài ra do tính chất ngắn hạn, tạm thời nên hiệu quả công việc cũng được đẩy nhanh tiến độ, nâng cao năng suất để hoàn thành chỉ tiêu con số. Bên cạnh đó, tuyển dụng lao động thời vụ giúp doanh nghiệp hạn chế, tối ưu các chi phí về lương, bảo hiểm. 

Người lao động ký kết hợp đồng lao động thời vụ ngoài việc tăng thêm thu nhập giúp ổn định mà còn được hưởng nhiều lợi ích như sau: tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Khi đạt đủ điều kiện nhất định sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chế độ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, chế độ thai sản, đồng thời được đảm bảo điều kiện làm việc tránh gây tổn hại để tính mạng, sức khỏe. 

Những điều cần làm khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ

Đối với người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

 • Người lao động không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc theo thỏa thuận không được bảo đảm.
 • Người lao động không được trả lương đủ hoặc trả lương không đúng hạn
 • Người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi lăng mạ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm hoặc bị cưỡng bức lao động
 • Người lao động bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc
 • Lao động nữ trong thời kỳ mang thai phải nghỉ việc nếu có xác nhận về việc nếu tiếp tục lao động sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi của cơ sở khám chữa, bệnh. 
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
 • Người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng cung cấp thông tin sai sự thật, không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Lưu ý: Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì phải báo trước cho người sử dụng lao động 03 ngày làm việc.

Đối với người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau.

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động theo tiêu chí đánh giá mức độ hoành thành.  
 • Người lao động ốm đau, tai nạn đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng thời vụ nhưng chưa có khả năng hồi phục.
 • Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc người sử dụng lao động thu hẹp sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước, dù đã tìm mọi biện pháp khắc phục buộc phải cắt giảm nhân sự.
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày tạm hoãn hợp đồng lao động.
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
 • Người lao động tự ý bỏ việc nhưng không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên
 • Người lao động cung cấp thông tin không trung thực khi giao kết hợp đồng làm ảnh hưởng tới thực hiện công việc.

  Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao đồng phải báo trước 03 ngày làm việc. Trường hợp người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày tạm hoãn hợp đồng hay người lao động tự ý bỏ việc không lí do chính đáng thì không cần báo trước

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ
Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0933.157.679
1900 633 710