Người giúp việc gia đình phải thông báo nghỉ việc trước bao nhiêu ngày

Mục lục

  Người giúp việc gia đình phải thông báo nghỉ việc trước bao nhiêu ngày?

  Căn cứ pháp lý: Điều 11 Nghị định 27/2014/NĐ - CP

  Giải quyết vấn đề:

  “Điều 11. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Báo trước 15 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

  2. Báo trước ít nhất 03 ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc theo hợp đồng lao động;

  b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng kỳ hạn theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

  c) Không được bố trí chỗ ăn, ở sạch sẽ, hợp vệ sinh theo hợp đồng lao động;

  d) Bị ốm đau, tai nạn không thể tiếp tục làm việc.

  3. Không phải báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây:

  a) Bị người sử dụng lao động hoặc thành viên trong hộ gia đình ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục, dùng vũ lực hoặc cưỡng bức lao động;

  b) Khi phát hiện thấy điều kiện làm việc có khả năng, nguy cơ gây tai nạn, đe dọa an toàn, sức khỏe của bản thân, đã báo cho người sử dụng lao động biết mà chưa được khắc phục;

  c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động”.

  Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ: 0931.060.668 Dịch vụ tư vấn pháp lý

  Hãng Luật Thành Công